Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

 


Siedziba

Adres ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon / Fax
017 748 38 40
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
Godziny pracy sekretariatu

7:30 do 15:30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Kłęk
Siedziba ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon 017 748 38 42
E-mail dyrektor@zszp11.resman.pl
Godziny pracy 7:30 do 15:30
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

RODO

  - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Struktura organizacyjna

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

- Przedszkole Publiczne Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7

Podstawa prawna

- Uchwała Rady Gminy Boguchwała Nr VIII/50/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

- Uchwała Nr XXIV/386/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie nadania numerów porządkowych placówkom oświatowym w Rzeszowie

- Uchwała Nr XL/836/2017 Rady Miasta Rzeszowa  z dn. 28 lutego 2017 r.

Statut

Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie  Pobierz
Statut Przdszkola Publicznego Nr 1  Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 7  Pobierz
     

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans          Pobierz

 

 

Bilans  2018   Pobierz

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 1  Pobierz

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 2  Pobierz

 

 

Budżet

Budżet        Pobierz

 

 

Zadania

Określa Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Tryb działania

Prowadzenie rekrutacji, wydawanie legitymacji szkolnych, wydawanie kart rowerowych i motorowerowych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci.

Prowadzone sprawy

- Sprawy finansowo – księgowe,
- Sprawy osobowe,
- Sprawy działalności socjalnej,
- Sprawy obowiązku szkolnego,
- Sprawy kancelaryjne,
- Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- Sprawy BHP,
- Sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- Sprawy pomocy pedagogicznej uczniom.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi:
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych 
- ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
- rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia gimnazjum, legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe nauczycieli),
- archiwum szkolne.

 

Kontrole

 

 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
   
   

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

01 września 2017r.

Opracowała

Jolanta Werenr - Sekretarz Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Zatwierdził

Piotr Kłęk -  Dyrektror Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Opublikował(a): 09.09.2019 09:19, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym