Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

 


Siedziba

Adres ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon / Fax
017 748 38 40
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
Godziny pracy sekretariatu

7:30 do 15:30

Strona internetowa szkoły www.zszp11.resman.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Kłęk
Siedziba ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon 017 748 38 42
E-mail dyrektor@zszp11.resman.pl
Godziny pracy 7:30 do 15:30
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

RODO

  - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Struktura organizacyjna

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

- Przedszkole Publiczne Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7

Podstawa prawna

- Uchwała Rady Gminy Boguchwała Nr VIII/50/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

- Uchwała Nr XXIV/386/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie nadania numerów porządkowych placówkom oświatowym w Rzeszowie

- Uchwała Nr XL/836/2017 Rady Miasta Rzeszowa  z dn. 28 lutego 2017 r.

Statut

Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie  Pobierz
Statut Przdszkola Publicznego Nr 1  Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 7  Pobierz
     

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans          Pobierz

 

 

Bilans  2018   Pobierz

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 1  Pobierz

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 2  Pobierz

 

 

Budżet

Budżet - plan    Pobierz

 

 

Zadania

Określa Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Tryb działania

Prowadzenie rekrutacji, wydawanie legitymacji szkolnych, wydawanie kart rowerowych i motorowerowych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci.

Prowadzone sprawy

- Sprawy finansowo – księgowe,
- Sprawy osobowe,
- Sprawy działalności socjalnej,
- Sprawy obowiązku szkolnego,
- Sprawy kancelaryjne,
- Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- Sprawy BHP,
- Sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- Sprawy pomocy pedagogicznej uczniom.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi:
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych 
- ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
- rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia gimnazjum, legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe nauczycieli),
- archiwum szkolne.

 

Kontrole

 

 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
   
   

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

 

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

 

 Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 składa się z działek:

- nr 1151/1 o pow. 3605 m2 (ul. Beskidzka 5)

- nr 1119/2 o pow. 2054 m2 (ul. Beskidzka 6)

oraz nieruchomości:

1. Budynek przy ul.Beskidzkiej 5 składa się z 2 połączonych ze sobą segmentów z zainstalowaną w 2019 r. instalacją fotowoltaiczną (wartość instalacji fotowoltaicznej - 312 131,40 zł).

- Sala gimnastyczna  o pow. użytkowej 1988,32 m2,

- 3 kondygnacje nadziemne,

- 1 kondygnacka podziemna.

2. Boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni o pow. 435 m2, ogrodzone siatką  na słupach metalowych.

3. Budynek przy ul. Beskidzkiej 6 to obiekt o pow. użytkowej 1264,98 m2.

- 3 kondygnacje nadziemne,

- 1 kondygnacja podziemna w którym znajdują się kotły CO.

4. Plac zabaw o powierzchni 1176 m2.

5. Ogrodzenie z elementów metalowych posadowionych na betonowych postumentach.

Cały teren szkolny jest ogrodzony z  bramami wjazdowymi i dwiema furtkami.

 

Wartość łączna środków trwałych brutto na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 4 859 044,76 zł.

Wartość wyposażenia na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 494 575,10 zł.

Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 170 083,38 zł.

 

Data opracowania

01 września 2017r.

Opracowała

Jolanta Werenr - Sekretarz Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Zatwierdził

Piotr Kłęk -  Dyrektror Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Opublikował(a): 19.09.2019 10:52, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym