Wersja Archiwalna

Pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Rzeszowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie informuje, że osoby bezdomne, przebywające w Rzeszowie mogą otrzymać wsparcie, zgłaszając się do Sekcji Pomocy Środowiskowej, ul. Jagiellońska 26, tel. 17 853-57-53 wewn. 24, 41 e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Mieszkańcy Rzeszowa, informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta, mogą również przekazywać do Rejonowych Zespołów Pracowników Socjalnych w Rzeszowie:

Rejon Iul. Staszica 10tel. 17 852 03 78I
Rejon IIul. Hoffmanowej 8 a tel. 17 853 34 82
Rejon IIIul. Staszica 10     tel. 17 853 68 38
Rejon IVul. Kochanowskiego 15tel. 17 852 37 30
Rejon Vul. Czackiego 2   tel. 17 852 00 34
Rejon  VIul. Seniora 2  tel. 17 857 61 10
Rejon  VIIul. Skubisza 9  tel. 17 863 60 17
Rejon  VIIIul. Skubisza 9  tel. 17 860 06 44
Rejon  IXul. Witkacego 7tel. 17 856 48 16

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą otrzymywać wsparcie przez cały rok w postaci schronienia i ciepłych posiłków w Kuchni dla Ubogich Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ulicy J. Styki 21.

Miejsca noclegowe:

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje Schronisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schronisko zapewnia miejsca noclegowe dla 80 osób, a w sytuacjach kryzysowych – głównie w okresie zimowym  dla 120 osób.

Bezdomne kobiety mogą uzyskać wsparcie w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce k/Rzeszowa. Schronisko dysponuje 38 miejscami dla bezdomnych kobiet, natomiast w sytuacjach kryzysowych zapewnia miejsce dla 50 osób.

Adresy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym:

 1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852-15-71
 2. Schronisko dla bezdomnych kobiet, Racławówka 132, tel. 17 862-430-91
 3. Hostel „Boży Dar” dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 64 C, tel.
  17 852-15-71

Zapewnienie gorącego posiłku:

Posiłki dla osób bezdomnych i potrzebujących na terenie miasta Rzeszowa wydawane są w Kuchni dla Ubogich, działającej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. J. Styki 21. Dodatkowo,  w okresie od dnia 15 listopada 2015 r. do  dnia 15 marca 2016 r., uruchomione zostały 3 punkty wydawania posiłków na terenie miasta:

 1. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Broniewskiego 24.
 2. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Okrzei 8.
 3. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Seniora 2.

Gorące posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 dla ok. 2000 osób. Natomiast w Kuchni dla Ubogich przy ulicy J. Styki 21, w piątki wydawanie posiłków odbywa się w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dodatkowe działania na rzecz osób bezdomnych:

Celem zmniejszenia ryzyka zamarznięcia oraz wskazania możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia służby socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie wraz z pracownikami Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i Strażą Miejską, w okresie występowania niskich temperatur,  prowadzą monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych nocujących w pomieszczeniach niemieszkalnych i przebywających w przestrzeni publicznej. Celem zmniejszenia ryzyka zamarznięcia oraz wskazania możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia.

Apelujemy o zgłaszanie odpowiednim służbom informacji na temat osób bezdomnych przebywających w pomieszczeniach niemieszkalnych (np. pustostanach), jak również pozostających w innych miejscach na terenie miasta (parki, przystanki autobusowe, itp.), w celu objęcia ich stosowną formą pomocy.

Zgłoszeń o osobach wymagających wsparcia można dokonywać u następujących służb:

 • Straż Miejska Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1, tel. 17 875 46 70, kontakt całodobowo.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kontakt jak wyżej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, kontakt jak wyżej, całodobowo.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa Infolinia 987, gdzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Opublikował(a): 20.01.2016 13:51, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 20.01.2016 13:49, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym