Wersja Archiwalna

Pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Rzeszowa

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie funkcjonuje Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków ukierunkowanych na realizację tego celu, w tym m. in.:

 • indywidualna diagnoza sytuacji osoby bezdomnej,
 • pomoc w uporządkowaniu problemów osób bezdomnych i zaplanowaniu działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
 • kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,
 • udzielanie stosownego wsparcia,
 • pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów.

 

Na terenie miasta Rzeszowa działa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (80 miejsc) i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi (5 miejsc), mieszczące się przy ul. J. Styki 21 oraz Schronisko dla bezdomnych kobiet (40 miejsc) i Schronisko dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi (5 miejsc) w Racławówce, Racławówka 132, które prowadzone są przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schroniska są placówkami całodobowymi, zapewniającymi podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełniającymi wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej oraz zapewniają usługi opiekuńcze osobom bezdomnym, które ich wymagają.

Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca schronienia i wydanie decyzji kierującej osobę bezdomną do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, poprzedzone jest złożeniem wniosku, przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną (w sytuacji umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych nie świadczącym usług opiekuńczych). Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania w noclegowni (17 miejsc dla mężczyzn, 3 miejsca dla kobiet), od 1 X do 31 III w godz. od 18.00 do 8.00, od 1 IV do 30 IX w godz. od 19.00 do 7.00.

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą zgłaszać się do Zespołu Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie celem uzyskania stosownego wsparcia.

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym mieści się w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 15. Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, a także są dostępni pod numerem telefonu: (17) 858 16 10, (17) 858 16 11, (17) 858 16 12.
Zapewnienie gorącego posiłku:

Posiłki dla osób bezdomnych i potrzebujących na terenie miasta Rzeszowa wydawane są w Jadłodajni, działającej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. J. Styki 21 od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 do 13.00, zaś w piątek w godz.10.00 do 13.00.

Dodatkowo, w okresie od dnia 15 listopada do dnia 15 marca, uruchomione są 3 punkty wydawania posiłków na terenie miasta:

 1. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Broniewskiego 24.
 2. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Okrzei 8.
 3. Punkt dożywiania dla najbardziej potrzebujących, ul. Seniora 2.

Gorące posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 (lub do wyczerpania produktów żywnościowych).

Dodatkowe działania na rzecz osób bezdomnych:

Celem zmniejszenia ryzyka zamarznięcia oraz wskazania możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia służby socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie wraz z pracownikami Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i Strażą Miejską, w okresie występowania niskich temperatur, prowadzą monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych nocujących w pomieszczeniach niemieszkalnych i przebywających 
w przestrzeni publicznej.

Apelujemy o zgłaszanie odpowiednim służbom informacji na temat osób bezdomnych przebywających w pomieszczeniach niemieszkalnych (np. pustostanach), jak również pozostających w innych miejscach na terenie miasta (parki, przystanki autobusowe, itp.), w celu objęcia ich stosowną formą pomocy.

Zgłoszeń o osobach wymagających wsparcia można dokonywać u następujących służb:

 • Straż Miejska Rzeszów, ul. Targowa 1, tel. alarmowy 986 (bezpłatny), sms głosowy 17 863 71 81, tel. 17 875 46 70, kontakt całodobowo.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kochanowskiego 15, tel. 17 858 16 10/11/12, ul. Jagiellońska 26, tel. 17 853 39 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Schronisko dla osób bezdomnych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. J. Styki 21, tel. 17 852 15 71, Racławówka 132, tel. 17 862 30 91 całodobowo.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa Infolinia 987, gdzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Opublikował(a): 21.11.2019 12:20, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 20.01.2016 13:49, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym