Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul.3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 32 445
E-Mail: fotogaleria@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 12.00 - 20.00, wtorek - piątek: 9.00 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Irena Gałuszka
Siedziba: ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 32 445
E-Mail: fotogaleria@erzeszow.pl
Kompetencje: Wszelkie decyzje związane z zarządzaniem Galerią i reprezentowaniem na zewnątrz.
Godziny pracy: jw. dotyczące pracy Galerii oraz w miarę potrzeby w innych godzinach pozaadministracyjnych.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/7/92 z dnia 21 stycznia 1992 r., Nr LVIII/184/2001 z dnia 6 listopada 2001 r.

Struktura organizacyjna

pobierz

Regulamin organizacyjny

pobierz

Statut

pobierz

Zadania

Paragraf 6 i 7 Statutu Galerii Miasta Rzeszowa

Tryb działania

Wystawy autorskie
1. Do 30 listopada każdego roku Galeria przyjmuje propozycje wystaw do ekspozycji na rok następny.
2. Autorzy winni są przedkładać propozycje fotografii w formacie wystawowym.
3. Dyrektor Galerii w porozumieniu z Radą Programową (organ doradczy) dokonuje oceny i akceptacji wystaw do ekspozycji.
4. Terminy ekspozycji ustala Dyrektor.
5. Autor wystawy dostarcza materiały informacyjne oraz wystawę w uzgodnionym terminie do lokalu Galerii.
5. Galeria zabezpiecza: lokal, aranżuje i wykonuje montaż oraz demontaż wystawy, zapewnia projekt, druk i dystrybucję zaproszeń na wernisaż, afisz oraz reklamę w mas mediach.
6. Koszty projektu i druku katalogu do wystawy indywidualnej pokrywa autor.

Galeria „Debiuty”
1. Każdy fotoamator, niezależnie od wieku może złożyć propozycję prezentacji do Galerii „Debiuty”.
2. Do Galerii „Debiuty” autorzy przedkładają fotografie w formacie roboczym ok. 10 x 15 cm do zaakceptowania. Ostateczny format do ekspozycji zostaje uzgodniony po akceptacji materiału fotograficznego.
3. Termin wystawy w „Debiutach” ustala Dyrektor.
4. Propozycje do Galerii „Debiuty” są przyjmowane przez cały rok.

Inne działania
1. Konsultacje fotograficzne dla młodzieży akademickiej (opracowania w oparciu o materiały archiwalne Galerii). Materiały są udostępniane wg szczegółowych uzgodnień nieodpłatnie.
2. Autor opracowań przekazuje 1 egzemplarz pracy do zbiorów bibliotecznych Galerii.
3. Prezentacje fotograficzne na nośnikach CD są udostępniane zorganizowanym grupom osób nieodpłatnie. Wybór tematu oraz termin pokazu są ustalane indywidualnie.
4. Konkursy fotograficzne (według ogłoszonego regulaminu konkursu).
5. Zbiory biblioteczne udostępniane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką fotograficzną (wyłącznie na zasadzie czytelni w lokalu Galerii).
6. Od 2004 roku organizujemy wystawy i prezentacje w plenerze. Są to giga fotografie (ok. 2x3 m) zawieszane na wybranych elewacjach budynków w Rzeszowie oraz wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej.

Nazwa sprawy

nie dotyczy

Finanse, informacje nieudostępnione

nie posiada

Budżet i Bilans

Budżet na 2003 rok - pobierz
Bilans za 2002 rok - pobierz
Bilans za 2007 rok - pobierz
Plan finansowy na 2008 r. - pobierz 
Bilans za 2008 rok - pobierz

Wysokość opłat

Przychody ze sprzedaży usług własnych za 2007 r. - 4.000,00 zł. Sposób naliczania – rachunki, KPPrzychody ze sprzedaży usług własnych za 2007 r. - 4.000,00 zł. Sposób naliczania – rachunki, KP.

Rejestry, ewidencje, archiwa


Archiwum księgowe – dziennik tabetyczny, kartoteki, dokumenty źródłowe, dokumentacja pracownicza, archiwum fotograficzne - fotografie, negatywy, dokumentacja mechaniczna (CD), katalogi wystaw, zbiory biblioteczne z zakresu fotografii.

Data opracowania

25.02.2008 r., 9.07.2008 r., 15.12.2009 r.

Opracowały

Irena Gałuszka, Katarzyna Lech

Zatwierdziła

Irena Gałuszka – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 08.01.2018 11:49, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 25.08.2008 11:43, Ryszard Winiarski
Drukuj Poleć znajomym