Wersja Archiwalna

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ulicy Krajobrazowej w Rzeszowie.

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie.

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie.

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

6. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie oraz nad prognozą oddziaływania na środowisko.

7. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.

8. Protokół  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie. (11 kwiecień 2017 r.)

9.  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja Kamionka II" w Rzeszowie.

10. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 269/6/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja Kamionka II" w Rzeszowie.

11. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

12. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie.

13. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 Staromieście-Zagórze w Rzeszowie.

14. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 42/2/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmującym obszar w rejonie ul. L. Chmury na Osiedlu Przybyszówka i obszar w rejonie ul. Parkowej na Osiedlu Miłocin.

15.  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A.

16. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie.

 

Opublikował(a): 19.01.2018 07:30, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 02.01.2017 09:57, Anna Raińczuk
Drukuj Poleć znajomym