Wersja Archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 r.

Zał. Nr 1 do
Zarządzenia Nr VII/1094/2017

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW Z PRZYZNANĄ KWOTĄ DOTACJI, WOBEC KTÓRYCH UZNANO CELOWOŚĆ WSPARCIA WYKONANIA ZADANIA – WRAZ
Z REKOMENDOWANYM ZAKRESEM RZECZOWYM I FINANSOWYM ZADANIA

 

Zadanie:

1. Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej: 20 000,00 zł


2. Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań: 20 000,00 zł   

 

Lp.

 

Podmiot

 

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
przyznanej
w 2017 r.

 

Zadanie 1

 

1.

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Dla Aktywnych Rodzin

Lot z przeszłości – książka dla dzieci na 80-lecie powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

9 850 zł

 

2.

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

Turystyka niesłyszących w Rzeszowie

8 730 zł

 

Zadanie 2

 

1.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Międzyszkolnego Oddziału

Rzeszów – miasto, w którym mieszkają moje turystyczne marzenia

10 000 zł

 

2.

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Śladami COP-u po Rzeszowie -

10 000 zł

Suma

38 580,00 zł


Zał. Nr 2 do
Zarządzenia Nr VII/1094/2017

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, WOBEC KTÓRYCH STWIERDZONO NIESPEŁNIENIE WYMOGÓW KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI

 

 

 

Lp.

 

Podmiot

 

Nazwa zadania

 

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

Rzeszowskie zamki, pałace i dwory cz. 2

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

Reporterzy na szlaku COP – Rzeszów

3.

Fundacja Szansa Dla Niewidomych

Dotykiem przez Rzeszów – zwiedzanie Miasta oraz konferencja na temat projektowania i adaptacji przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 27.03.2017 13:11, Michał Solarski
Wytworzył(a): 18.01.2017 11:26, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym