Wersja Archiwalna

Nazwa Wydziału/Jednostki

 

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

20.01.2017r.

 

 

    ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu

2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):

a) projekt organizacji ruchu – co najmniej 2 egzemplarze

b) opinia Komendanta Miejskiego Policji

c) opinia Miejskiego Zarządu Dróg

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

  1. Opłaty

 

Opłaty skarbowe – brak

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Ratusz

Rynek 1

35 – 064  Rzeszów

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: Złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Termin załatwienia sprawy: Do  30 dni

Do 60 dni w przypadkach skomplikowanych

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Brak trybu odwoławczego

 

 

  1. Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

 

 

           Uwagi

 

Opracował

 

Zbigniew Rudnicki

 

              data 20.01.2017r.

Zatwierdził

 

Urszula Kukulska

 

              data 20.01.2017r.

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zbigniew Rudnicki

tel.: 17 875 45 20

Opublikował(a): 25.05.2018 11:25, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 20.01.2017 13:57, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym