Wersja Archiwalna

Szczegółowe informacje odnośnie wyborów do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Obwieszczenie o terminach i miejscach spotkań wyborczych

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr VIII/156/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedli, wybory zostaną przeprowadzone na następujących osiedlach: Pułaskiego, Słocina, Kr. St. Augusta, Drabinianka i Budziwój. Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.


Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa Statut Osiedla.

 

Wyniki:

Rada Osiedla Pułaskiego - z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców, zgodnie z par. 22 ust. 1 Statutu Osiedla Pułaskiego, wybory do Rady Osiedla wyznaczone na dzień 2 kwietnia 2019 r., nie odbyły się. Zgodnie z listą obecności na zebranie wyborcze przyszło 26 osób.

Rada Osiedla Słocina - z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców, zgodnie z par. 22 ust. 1 Statutu Osiedla Słocina, wybory do Rady Osiedla wyznaczone na dzień 5 kwietnia 2019 r., nie odbyły się. Zgodnie z listą obecności na zebranie wyborcze przyszło 41 osób.

Rada Osiedla Drabinianka - została wybrana w dniu 5 kwietnia 2019 r. W wyborach wzięło udział 133 mieszkańców.

Rada Osiedla Budziwój - została wybrana w dniu 7 kwietnia 2019 r. W wyborach wzięło udział 122 mieszkańców.

Rada Osiedla Kr. St. Augusta - z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców, zgodnie z par. 22 ust. 1 Statutu Osiedla Kr. St. Augusta, wybory do Rady Osiedla wyznaczone na dzień 24 kwietnia 2019 r., nie odbyły się. Zgodnie z listą obecności na zebranie wyborcze przyszło 31 osób.

Opublikował(a): 25.04.2019 09:44, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 02.10.2017 08:34, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym