Wersja Archiwalna

Szczegółowe informacje odnośnie wyborów do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Obwieszczenie o terminach i miejscach spotkań wyborczych

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XVII/359/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli, wybory zostaną przeprowadzone na następujących osiedlach: Miłocin, 1000-Lecia, Miłocin - św. Huberta, Piastów, Staroniwa, Zwięczyca, Kmity, Biała, Bzianka, Wilkowyja, Baranówka, Pobitno, Mieszka I, Dąbrowskiego, Krakowska - Południe, Zalesie, Staromieście, Przybyszówka, Gen. Grota Roweckiego, Załąże, Gen. Wł. Andersa, Paderewskiego, Fr. Kotuli. Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.


Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa Statut Osiedla. Aby wybory się odbyły, w wyborach musi wziąć udział conajmniej 100 mieszkańców osiedla. Wyjątkiem jest Osiedle Miłocin, gdzie wymagana liczba mieszkańców to 45, Osiedle Miłocin - św. Huberta - 60 mieszkańców, Osiedle Bzianka - 60 mieszkańców.

Wyniki:

1. W dniu 12 września br. została wybrana Rada Osiedla Miłocin. W wyborach wzięło udział 56 mieszkańców osiedla.

2. W dniu 13 września br. w związku ze zbyt niską frekwencją (87 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla 1000-Lecia.

3. W dniu 15 września br. zosała wybrana Rada Osiedla Miłocin - św. Huberta. W wyborach wzięło udział 64 mieszkańców osiedla.

4. W dniu 19 września br. w związku ze zbyt niską frekwencją (19 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Piastów.

5. W dniu 23 września br. w związku ze zbyt niską frekwencją (41 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Staroniwa.

6. W dniu 25 września br. w związku ze zbyt niską frekwencją (47 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Kmity.

7. W dniu 27 września br. w związku ze zbyt niską frekwencją (73 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Biała.

8. W dniu 29 września br. zosała wybrana Rada Osiedla Bzianka. W wyborach wzięło udział 83 mieszkańców osiedla.

9. W dniu 3 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Wilkowyja. W wyborach wzięło udział 107 mieszkańców osiedla.

10. W dniu 7 października br. w związku ze zbyt niską frekwencją (25 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Baranówka.

11. W dniu 9 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Pobitno. W wyborach wzięło udział 184 mieszkańców osiedla.

12. W dniu 10 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Mieszka I. W wyborach wzięło udział 123 mieszkańców osiedla.

13. W dniu 11 października br. w związku ze zbyt niską frekwencją (6 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Dąbrowskiego.

14. W dniu 11 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Krakowska - Południe. W wyborach wzięło udział 105 mieszkańców osiedla.

15. W dniu 15 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Zalesie. W wyborach wzięło udział 151 mieszkańców osiedla.

16. W dniu 16 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Staromieście. W wyborach wzięło udział 122 mieszkańców osiedla.

17. W dniu 17 października br. w związku ze zbyt niską frekwencją (22 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Gen. Grota Roweckiego.

18. W dniu 17 października br. w związku ze zbyt niską frekwencją (26 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Załęże.

19. W dniu 18 października br. w związku ze zbyt niską frekwencją (15 mieszkańców), nie zosała wybrana Rada Osiedla Gen. Wł. Andersa.

 

Rada Miasta Rzeszowa na XIX nadzwyczajnej sesji w dniu 8 października 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/388/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.

Na mocy powyższej uchwały dokonano zmian dwóch terminów wyborów: do Rady Osiedla Przybyszówka i do Rady Osiedla Fr. Kotuli. Wybory do Rady Osiedla Przybyszówka odbędą się w dniu 4 grudnia br. o godz. 17:30 w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Przybyszówka", ul. Dębicka 170, natomiast wybory do Rady Osiedla Fr. Kotuli odbędą się w dniu 27 listopada br. o godz. 18:00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Krynicka", ul. Krynicka 1.

 

 

 

Opublikował(a): 21.10.2019 10:19, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 02.10.2017 08:34, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym