Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul.Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 85
Fax: 17 875 44 00
E-Mail:
arebisz@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Augustyn Rębisz
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 85
E-Mail:
arebisz@erzeszow.pl

 


1. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności :

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2)   zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w przypadku przetwarzania w nich informacji niejawnych;

3)  kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w wydziałach;

4) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;

6)  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)  przeprowadzanie postępowań sprawdzających wobec pracowników, którzy mają być dopuszczeni do informacji niejawnych „poufnych" i „zastrzeżonych";

8)  wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobom, które uzyskały wynik pozytywny po zakończeniu postępowania sprawdzającego;

9)  współdziałanie ze służbami ochrony państwa w zakresie określonym ustawą;

10) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji, polegających na zapewnieniu przestrzegania w urzędzie przepisów o ochronie danych osobowych na  zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

Opublikował(a): 06.12.2015 11:15, Augustyn Rębisz
Wytworzył(a): 28.10.2009 08:14, Krystyna Józefczyk
Drukuj Poleć znajomym