Wersja Archiwalna

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - część IV.

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A, w zakresie terenów położonych na zachód od ul. św. Rocha.

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. - w części B/1 i C oraz zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowana osiedlu Przybyszówka - w części A (ponowne wyłożenie).

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie.

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogródków działkowych na osiedlu Zalesie w Rzeszowie.

6. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

7. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 - część 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie.

8. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części "A".

9. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

10. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

11. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach:
MPZP Nr 166/5/2008 - w rejonie ul. św. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. św. Faustyny w Rzeszowie - Słocinie - w części A;
MPZP Nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A;
MPZP Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie.

12. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzgórza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35.

13. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie - w części A.

14. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. I.

15. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Miłocin-Park" w Rzeszowie - część "A".

16. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części "A".

17. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie  - w części A, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w zakresie minimalnej intensywności zabudowy.

18. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 209//21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 3.

19. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 82/12/2004 - I  "Drabinianka - Zagrody - Północ" w Rzeszowie.

 

Opublikował(a): 26.02.2021 14:42, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 24.01.2018 07:55, Anna Raińczuk
Drukuj Poleć znajomym