Wersja Archiwalna

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - część IV.

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A, w zakresie terenów położonych na zachód od ul. św. Rocha.

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. - w części B/1 i C oraz zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowana osiedlu Przybyszówka - w części A (ponowne wyłożenie).

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie.

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogródków działkowych na osiedlu Zalesie w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 06.02.2019 08:30, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 24.01.2018 07:55, Anna Raińczuk
Drukuj Poleć znajomym