Wersja Archiwalna

Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr LV/1276/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Propozycje zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok można zgłaszać - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w terminie od 14 marca do 28 marca 2018 r.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa na formularzu zgłaszania zadań zamieszczonym poniżej:

 

Formularz zgłaszania zadań dostępny jest również na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
  • Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
  • Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie bi1, al. Witosa 21.

 

Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych powyżej lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Opublikował(a): 06.03.2018 10:18, Magdalena Pachorek
Wytworzył(a): 06.03.2018 09:58, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym