Wersja Archiwalna

Alarmy

 

RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE
 
 
 

 

 
RODZAJ ALARMU
SPOSÓB OGŁASZANIA
ALARMÓW
SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW
 
 
za pomocą syren
przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej
za pomocą syren
przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej
1
2
3
4
5
6
1.
Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu 
środowiska
Dźwięk ciągły trwający 3
minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
 informująca o zagrożeniu
 i sposobie postępowania mieszkańców
Dźwięk ciągły trwający
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm
o klęskach _________
dla   ______________
 
2.
Alarm powietrzny
Dźwięk
modulowany trwający
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm powietrzny
dla______________
Dźwięk ciągły trwający
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm powietrzny
dla______________
 
3.
Alarm o skażeniach
Dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty;
czas trwania przerwy między dźwiękami powinien
wynosić 25-30 sekund
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm
o skażeniach
_________________
(podać rodzaj skażenia)
 
dla ________________
Dźwięk ciągły trwający
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm
o skażeniach
 
dla ________________
4.
Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami
 
___________
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Osoby znajdujące się na terenie _____________
około godz._________
min.__________ może
nastąpić skażenie
_________________
(podać rodzaj skażenia)
z kierunku __________
                 (podać kierunek)
 
 
__________
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
_________________
(podać rodzaj skażenia)
 
 
5.
Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami
 
__________
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 
_________
 
 __________

 

Opublikował(a): 03.02.2014 10:35, Józef Szyszka
Wytworzył(a): 02.09.2008 10:50, Danuta Pyndyk
Drukuj Poleć znajomym