Wersja Archiwalna

Alarmy

Sygnały Alarmowe 

 
Lp
 
RODZAJ ALARMU
SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW
SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

akustyczny system alarmowy

środków masowego

 przekazu

wizualny system alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego

przekazu
1
Alarm powietrzny
·    Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

·    Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1 w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Ogłaszam alarm powietrzny

dla……………………….

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!

Odwołuję alarm powietrzny

dla……………….…
2
Alarm o skażeniach
·    Przerywany, modulowany dźwięk syreny

·    Sekwencje krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdów lub innych podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm
o skażeniach…………
(podać rodzaj skażenia)
dla …………………….

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm
o skażeniach
dla …………………...
 
 

 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 
Lp
 
RODZAJ KOMUNIKATU
SPOSÓB OGŁASZANIA KOMUNIKATU
SPOSÓB ODWOŁYWANIA KOMUNIKATU

akustyczny system alarmowy

środków masowego

 przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego

przekazu
1
Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!

Osoby znajdujące się na terenie …………………………....................

około godz. ………..min……………

może nastąpić skażenie …………………

                                      (podać rodzaj skażenia)
 w kierunku………………………....

                                        (podać kierunek)

 
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!

Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

……………………………………….(rodzaj skażenia)
dla……………………………………
2
Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami
 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 
 
3
Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska
 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 
UWAGA! UWAGA!

Odwołuję alarm o klęskach

dla…………………………………..
 

Opublikował(a): 03.02.2014 10:35, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 02.09.2008 10:50, Danuta Pyndyk
Drukuj Poleć znajomym