Wersja Archiwalna

Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych

Siedziba

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35 – 002 Rzeszów
Telefon: 017 85 336 67 (sekretariat), 017 85 338 11 (centrala)
Fax: 017 85 338 11 wewn. 31, 017 850 71 55
Strona WWW: http://www.bwa.rzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Ryszard Dudek
Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 85 336 67, 017 85 338 11
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
Kompetencje: zarządzanie Biurem i reprezentowanie na zewnątrz i inne zgodnie z § 8 statutu Biura
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr 3/33/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 8 lutego 1962 r. działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123/ i na podstawie statutu Biura.

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Statut

Bilans: za 2002 r., za 2003 r., za 2004 r., za 2005 r., za 2006 r., za 2007., za 2008 r., za 2009 r., za 2010 r.,  za 2011 r., za 2012 r., za 2013 r.,

Rachunek zysków i strat: za 2002 r., za 2003 r., za 2004 r., za 2005 r., za 2006 r., za 2007 r., za 2008 r., za 2009 r., za 2010 r., za 2011r., za 2012 r. za 2013 r.,
 

 


Budżet:

Plan finansowy na 2003 r.,  na 2005 r.na 2006 r.na 2008 r.na 2009 r., na 2011 r.
Wykonanie planu  za 2007 r., za 2008 r., za 2009 r., za 2010 r., za 2011 r., za 2012 r., za 2013 r.,

Sprawozdania z działalności merytorycznej za:  2006 r., 2007, 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.,
Zadania

1/ upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych,
2/ programowanie i organizowanie konkursów, plenerów oraz wystaw współczesnych sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wystaw promocyjnych, premierowych i indywidualnych,
3/ wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
4/ popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez organizowanie form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, działalność oświatowa, poradnictwo metodyczne,
5/ prowadzenie Galerii Sprzedaży dzieł sztuki współczesnej oraz usług plastycznych,
6/ współdziałanie z galeriami i innymi Biurami Wystaw Artystycznych w zakresie realizacji wystaw o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
7/ współdziałanie ze związkami twórczymi w zakresie upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych,
8/ organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych.

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura i statutem jednostki.

Finanse i wysokość opłat

Wykaz posiadanego majątku komunalnego:
1. Samochód dostawczy Volkswagen Krafter szt. 1
2. Zestawy komputerowe szt. 6
3. Laptop 1szt
4. Drukarki laserowe szt. 4
5. Drukarka atramentowa kolorowa szt.  1
6. Skanery szt. 1
7. Kserokopiarka szt. 1
8. Aparat fotograficzny cyfrowy sz. 2
9. Projektor multimedialny szt. 1


wysokość opłat pobierz (21.86 Kb)

Rejestry, ewidencje, archiwa

BWA prowadzi Archiwum Zakładowe

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania: 27.06.2003 r., 10.05.2005 r., 30.08.2006 r., 28.02.2008 r., 20.04.2009 r., 5.10.2009 r., 01.12.2011 r., 19.05.2014

Opracowali: Piotr Rędziniak (merytorycznie), Ewa Masłyk (administracja), Halina Skiba (finanse)

Zatwierdził: Ryszard Dudek - Dyrektor Biura

Opublikował(a): 27.03.2014 10:45, Halina Skiba
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Ryszard Dudek
Drukuj Poleć znajomym
Opublikował(a): 06.09.2019 09:30, Jarosław Lekacz
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Magdalena Brzegowy
Drukuj Poleć znajomym