Wersja Archiwalna

Biuro Wystaw Artystycznych

Siedziba

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35 – 002 Rzeszów
Telefon: 017 85 336 67 (sekretariat), 017 85 338 11 (centrala)
Fax: 017 85 338 11 wewn. 25
Strona WWW: http://www.bwa.rzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Ryszard Dudek
Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 85 336 67, 017 85 338 11
E-Mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
Kompetencje: zarządzanie Biurem i reprezentowanie na zewnątrz i inne zgodnie z § 8 statutu Biura
Godziny pracy: 7.30 – 15.00

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr 3/33/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 8 lutego 1962 r. działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123/ i na podstawie statutu Biura.

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Statut

Bilans: za 2002 r., za 2003 r., za 2004 r., za 2005 r., za 2008 r., Rachunek zysków i strat za 2005 r., bilans za 2006 r., Rachunek zysków i strat za 2006 r., Rachunek zysków i strat za 2008 r.

Budżet: na 2003 r., na 2004 r., plan finansowy na 2005 r., budżet na 2006 r., wykonanie planu 2007 r., budżet na 2008 r., plan finansowy na 2009 r.,

Zadania

1/ upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych,
2/ programowanie i organizowanie konkursów, plenerów oraz wystaw współczesnych sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wystaw promocyjnych, premierowych i indywidualnych,
3/ wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
4/ popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez organizowanie form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, działalność oświatowa, poradnictwo metodyczne,
5/ prowadzenie Galerii Sprzedaży dzieł sztuki współczesnej oraz usług plastycznych,
6/ współdziałanie z galeriami i innymi Biurami Wystaw Artystycznych w zakresie realizacji wystaw o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
7/ współdziałanie ze związkami twórczymi w zakresie upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych,
8/ organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych.

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura i statutem jednostki.

Finanse i wysokość opłat

Wykaz posiadanego majątku komunalnego:
1. Samochód dostawczy LUBLIN II szt. 1
2. Zestawy komputerowe szt. 6
3. Drukarki laserowe szt. 4
4. Skanery szt. 1
5. Kserokopiarka szt. 1
wysokość opłat pobierz (21.86 Kb)

Rejestry, ewidencje, archiwa

Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania: 27.06.2003 r., 10.05.2005 r., 30.08.2006 r., 28.02.2008 r., 20.04.2009 r.

Opracowali: W. Michał Matusz (merytorycznie), Halina Skiba (finanse)

Zatwierdził: Ryszard Dudek - Dyrektor Biura

Opublikował(a): 06.09.2019 09:30, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Magdalena Brzegowy
Drukuj Poleć znajomym