Wersja Archiwalna

Estrada Rzeszowska

Siedziba

Adres: ul. Staromiejska 43 A
Telefon: 017 748 39 50
Fax: 017 748 39 52
Strona WWW: http://www.estradarzeszowska.pl
E-Mail: estrada@estradarzeszowska.pl
Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 12.00 do 20.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Katarzyna Olesiak
Siedziba: ul. Staromiejska 43 A
Telefon: 017 748 39 59, 513 068 668
E-Mail: estradarzeszowska@op.pl
Kompetencje: Zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz.
Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 12.00 do 20.00

Podstawa prawna

Uchwała Nr LIII/874/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31.03.2009 r. w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej.

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Główny Księgowy – 1/5 etatu
Księgowy – 1/2 etatu
Pracownicy:
1. Referent d.s. administracyjnych - 1 etat
2. Organizator imprez - 2,5 etatu
3. Młodszy technik – elektryk – 1 etat

Finanse

1. Budynek - własność
2. Działka – wieczyste użytkowanie
3. Zestaw komputerowy - 3 szt.
4. Kserokopiarka
5. Sprzęt nagłaśniający
6. Sprzęt oświetleniowy

Regulamin organizacyjny

Statut

Zadania i Tryb działania

Celem działania Estrady jest:
1) organizacja imprez miejskich, popularyzacja sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowanie twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa;
2) prowadzenie działalności zgodnej z priorytetowymi kierunkami rozwoju Gminy Miasta Rzeszowa w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, popularyzacji i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dorobku kulturowego Rzeszowa, a także z założeniami strategicznymi dokumentów programowych rozwoju i promocji Miasta;
3) prowadzenie działalności wielokierunkowej uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze.

Do podstawowych zadań Estrady należy:
1) organizowanie:
a) imprez i przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
b) cyklicznych imprez miejskich, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,
c) krajowych i międzynarodowych imprez festiwalowych;
2) podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Miasta Rzeszów, w szczególności poprzez:
a) przygotowywanie imprez artystycznych związanych z akcjami promocyjnymi Miasta,
b) realizowanie kampanii promocyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, w kraju i za granicą, w szczególności poprzez promocję lokalną, ogólnopolska i międzynarodową dziedzictwa i dorobku kulturalnego Gminy Miasta Rzeszowa,
c) nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów promocyjno-informacyjnych oraz gadżetów reklamowych,
d) prowadzenie działalności kulturalno - informacyjnej w innych formach;
3) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w szczególności poprzez:
a) wydawanie czasopism o tematyce kulturalno-turystycznej,
b) prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej;
4) prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej i medialnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:
b) prowadzenie portali internetowych o tematyce kulturalno-turystycznej,
a) zarządzanie i obsługę zleconych przez Miasto stron internetowych,
c) zarządzanie produkcjami multimedialnymi;
5) opracowywanie i produkcję filmów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności poprzez produkcję i koprodukcję filmów, nagrań wideo oraz programów telewizyjnych;
6) upowszechnianie twórczości estradowej, małych form teatralnych oraz różnych form teatru muzycznego.

Estrada realizuje zadania statutowe poprzez:
1) opracowywanie planów działania w obszarze kultury i promocji, ze szczególnym uwzględnieniem stałych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych;
2) popularyzowanie i prezentację różnych form sztuki estradowej:
a) spektakle operowe, operetkowe, musicalowe i baletowe,
b) koncerty,
c) widowiska taneczne i słowno - muzyczne,
d) występy kabaretowe;
3) współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Rzeszowa;
4) współpracowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizowaniu promocji dziedzictwa i dorobku kulturowego Miasta Rzeszowa, jak również z innymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami kultury w zakresie zadań statutowych Estrady;
5) współpracowanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą;
6) współpracowanie z prasą, mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji;
7) prowadzenie działalności impresaryjnej.

Tryb działania

Programowanie imprez, ich organizacja i realizacja.

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Budżet: Rachunek zysków i strat za 2008 r.

Bilans: za 2008 r.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe.

Data opracowania: 26.06.2003 r., 12.12.2008 r., 15.10.2009 r., 21.10.2009 r.

Opracowała: Katarzyna Olesiak - Dyrektor

Zatwierdziła: Katarzyna Olesiak - Dyrektor

Opublikował(a): 23.10.2015 13:45, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 03.09.2008 15:28, Marcin Dziedzic
Drukuj Poleć znajomym