Wersja Archiwalna

Estrada Rzeszowska

Siedziba

Adres: ul. Jagiellońska 24
Telefon: 017 85 38 004
Fax: 017 85 38 013
Strona WWW: http://www.estradarzeszowska.pl
E-Mail: estrada@estradarzeszowska.pl
Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.00 do 16.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Katarzyna Olesiak
Siedziba: ul. Jagiellońska 24
Telefon: 017 85 38 004, 513 068 668
E-Mail: estrada@estradarzeszowska.pl
Kompetencje: Zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz.
Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.00 do 16.00

Podstawa prawna

Uchwała Nr XL/137/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.06.2005r. w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej.

Struktura organizacyjna

DYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1/2 etatu
PRACOWNICY:
1. Referent d.s. administracyjnych - 1 etat
2. Organizator imprez - 2,5 etatu
3. Oświetleniowiec – 1/4 etatu
4. Kierowca – 1/8 etatu

Finanse

1. Budynek - własność
2. Działka – wieczyste użytkowanie
3. Zestaw komputerowy - 3 szt.
4. Kserokopiarka
5. Sprzęt nagłaśniający
6. Sprzęt oświetleniowy

Regulamin organizacyjny

Statut

Zadania i Tryb działania

Celem działania Estrady jest pozyskanie szerokich rzesz odbiorców sztuki rozrywkowej i teatralnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru.

Do podstawowych zadań Estrady należy:
1) tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie sztuki rozrywkowej,
2) poszukiwanie nowych form twórczości estradowej i małych form teatralnych,
3) upowszechnianie różnych form teatru muzycznego,
4) edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę,
5) doskonalenie adeptów sztuki rozrywkowej.

Zadania Estrada realizuje przede wszystkim poprzez:
1) prezentację różnych form sztuki estradowej (piosenka, kabaret, zespoły instrumentalno – wokalne itp.),
2) prezentacje spektakli operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych,
3) różne formy edukacji teatralnej , mającej na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych zadaniach,
5) organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze poprzez współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
6) współdziałanie ze związkami i organizacjami twórczymi,
7) działalność impresaryjną.

Tryb działania

Programowanie imprez, ich organizacja i realizacja.

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Budżet: Rachunek zysków i strat za 2002 r.

Bilans: za 2002 r.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe.

Data opracowania: 26.06.2003 r., 12.12.2008 r.

Opracowała: Katarzyna Olesiak - Dyrektor

Zatwierdziła: Katarzyna Olesiak - Dyrektor

Opublikował(a): 23.10.2015 13:45, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 03.09.2008 15:28, Marcin Dziedzic
Drukuj Poleć znajomym