Wersja Archiwalna

Estrada Rzeszowska

Siedziba

Adres: ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 853 80 04
Fax: 17 853 80 13
Strona WWW: http://www.estrada.rzeszow.pl/
E-mail: estrada@estrada.rzeszow.pl  , sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.30 – 16.30

Dyrektor
Krzysztof Delikat
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 853 80 04, 503 00 89 89
E-mail: kdelikat@estrada.rzeszow.pl
Kompetencje: Zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz.
Godziny pracy: pon.-pt. od godz. 8.30 – 16.30

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXVIII/533/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.02.2012r. w sprawie nadania statutu Estradzie Rzeszowskiej.

Statut

Regulamin organizaczyjny

Struktura organizacyjna

DYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1/2 etatu

Księgowy – 1/2 etatu
PRACOWNICY:
1. Kierownik techniczny - 1 etat

2. Specjalista d.s. organizacyjno-administracyjnych - 1 etat

3. Referent d.s. administracyjnych - 1 etat
4. Organizator imprez - 1/2 etatu
5. Elektryk – 1 etat

6. Elektro-akustyk - 1/2 etatu

 

Finanse
1. Budynek - własność
2. Działka – wieczyste użytkowanie
3. Zestaw komputerowy - 8 szt.
4. Kserokopiarka
5. Sprzęt nagłaśniający
6. Sprzęt oświetleniowy


Zadania i Tryb działania

Celem działania Estrady jest:

1)  organizacja imprez miejskich, popularyzacja sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowanie twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa;

2)  prowadzenie działalności zgodnej z priorytetowymi kierunkami rozwoju Gminy Miasta Rzeszowa w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, popularyzacji i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dorobku kulturowego Rzeszowa, a także z założeniami strategicznymi dokumentów programowych rozwoju i promocji Miasta;

3)       prowadzenie działalności wielokierunkowej uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze.

 

Do podstawowych zadań Estrady należy:

   1)   organizowanie:

a)  imprez i przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

b)  cyklicznych imprez miejskich, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,

c)   krajowych i międzynarodowych imprez festiwalowych;

   2)   podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Miasta Rzeszów, w szczególności poprzez:

a)  przygotowywanie imprez artystycznych związanych z akcjami promocyjnymi Miasta,

b)  realizowanie kampanii promocyjnych Gminy Miasta Rzeszowa, w kraju i za granicą,
w szczególności poprzez promocję lokalną, ogólnopolska i międzynarodową dziedzictwa i dorobku kulturalnego Gminy Miasta Rzeszowa,

c)   nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów promocyjno-informacyjnych oraz gadżetów reklamowych,

d)  prowadzenie działalności kulturalno - informacyjnej w innych formach;

   3)   prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w szczególności poprzez:

a)  wydawanie czasopism o tematyce kulturalno-turystycznej,

b)  prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej;

   4)   prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej i medialnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

b)  prowadzenie portali internetowych o tematyce kulturalno-turystycznej,

a)  zarządzanie i obsługę zleconych przez Miasto stron internetowych,

c)   zarządzanie produkcjami multimedialnymi;

   5)   opracowywanie i produkcję filmów, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów reklamowych, w szczególności poprzez produkcję i koprodukcję filmów, nagrań wideo oraz programów telewizyjnych;

   6)   upowszechnianie twórczości estradowej, małych form teatralnych oraz różnych form teatru muzycznego.

 

 Estrada realizuje zadania statutowe poprzez:

   1)   opracowywanie planów działania w obszarze kultury i promocji, ze szczególnym uwzględnieniem stałych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych;

   2)   popularyzowanie i prezentację różnych form sztuki estradowej:

         a)   spektakle operowe, operetkowe, musicalowe i baletowe,

         b)   koncerty,

         c)   widowiska taneczne i słowno - muzyczne,

         d)   występy kabaretowe;

   3)   współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Rzeszowa;

   4)   współpracowanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizowaniu promocji dziedzictwa i dorobku kulturowego Miasta Rzeszowa, jak również z innymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami kultury w zakresie zadań statutowych Estrady;

   5)   współpracowanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą;

   6)   współpracowanie z prasą, mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji;

   7)   prowadzenie działalności impresaryjnej.

Tryb działania

Programowanie imprez, ich organizacja i realizacja.

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Budżet:

 

Rachunek zysków i strat za 2012 r.

Rachunek zysków i strat za 2011 r.

Rachunek zysków i strat za 2010 r.

Rachunek zysków i strat za 2009 r.

Bilans:

 

za 2012 r.

za 2011 r.

za 2010 r.

za 2009 r.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe.

Data opracowania: 05.01.2010 r., 27.04.2010 r., 30.06.2010 r., 5.08.2010 r., 5.11.2010 r., 07.11.2012 r.

Opracował: Bogusław Rela


Zatwierdził: Krzysztof Delikat - Dyrektor

Opublikował(a): 23.10.2015 13:45, Krzysztof Delikat
Wytworzył(a): 03.09.2008 15:28, Marcin Dziedzic
Drukuj Poleć znajomym