Wersja Archiwalna

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część I.

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 276/13/2005 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - część A.

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246/14/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie.

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie. 

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 pomiędzy ul. A. Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie - część 1.

6. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/15/2009 pomiędzy ulicy Załęskiej w Rzeszowie. 

7. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Miłocin - Park" w Rzeszowie - w części B/1.

8. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Miłocin - Park" w Rzeszowie - w części B/2.

9. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 180/7/2009 "Wiadukt" w rejonie ulic Pułaskiego, Reymonta i Wyspiańskiego w Rzeszowie.

10. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188/15/2009 przy ulicy Załęskiej w Rzeszowie.

11. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 "Kopiec Konfederatów Barskich" w Rzeszowie.

12. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową.

13. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w Rzeszowie.

14. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części B wraz z prognozą oddzialywania na środowisko.

15.
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 256/8/2013 "Słocina - Zachód" na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A wraz z prognozą oddzialywania na środowisko.

16. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie w części I oraz prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną i wyłożoną do publicznego wglądu do niniejszego projektu planu.

17. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa, a ul. Dębicką, na osiedlu Bzianka w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do niniejszego projektu planu.

18. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004  w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części "A", wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do niniejszego projektu planu.

19. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie - część I oraz prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną i wyłożoną do publicznego wglądu do niniejszego projektu planu.

20. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do niniejszego projektu planu.

 

 

 
 

 

Opublikował(a): 10.01.2020 12:53, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 07.01.2019 10:48, Barbara Pujdak
Drukuj Poleć znajomym