Wersja Archiwalna

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2019r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz Uchwałą Nr X/210/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zgodnie z Uchwałą Nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości oraz Uchwałą Nr X/211/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.

Od dnia 1 czerwca 2019 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla zabudowy jednorodzinnej:

Rodzaj gospodarstwa

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa [zł/gosp.]

Jednoosobowe

Selektywny

20,00

Nieselektywny

30,00

Dwuosobowe

Selektywny

40,00

Nieselektywny

60,00

Trzyosobowe

Selektywny

55,00

Nieselektywny

83,00

Czteroosobowe

Selektywny

66,00

Nieselektywny

99,00

Liczące pięć lub więcej osób

Selektywny

85,00

Nieselektywny

128,00

 Dla zabudowy wielolokalowej:

Rodzaj gospodarstwa

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa [zł/gosp.]

Jednoosobowe

Selektywny

15,00

Nieselektywny

23,00

Dwuosobowe

Selektywny

28,00

Nieselektywny

42,00

Trzyosobowe

Selektywny

41,00

Nieselektywny

62,00

Czteroosobowe

Selektywny

52,00

Nieselektywny

78,00

Liczące pięć lub więcej osób

Selektywny

63,00

Nieselektywny

95,00

 

Dla nieruchomości niezamieszkałych – na których powstają odpady komunalne:

Pojemnik/worek

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik [zł/m-c]

60 l

Selektywny

39,00

Nieselektywny

59,00

80 l

Selektywny

46,00

Nieselektywny

69,00

120 l

Selektywny

61,00

Nieselektywny

92,00

1400 l

Selektywny

68,00

Nieselektywny

102,00

180 l

Selektywny

82,00

Nieselektywny

123,00

240 l

Selektywny

105,00

Nieselektywny

158,00

360 l

Selektywny

151,00

Nieselektywny

227,00

700 l

Selektywny

274,00

Nieselektywny

411,00

900 l

Selektywny

346,00

Nieselektywny

519,00

1100 l

Selektywny

411,00

Nieselektywny

617,00

KP – 5

Selektywny

1 937,00

Nieselektywny

2 906,00

KP - 7

Selektywny

2 704,00

Nieselektywny

4 056,00

KP – 10

Selektywny

3 862,00

Nieselektywny

5 793,00

KP -12

Selektywny

4 635,00

Nieselektywny

6 953,00

Prasokontener 1)

 

Selektywny

902 zł/1m3  x    m3 = ……………....zł

Nieselektywny

1353 zł/1m3  x    m3 = ……………..zł

Pojemnik podziemny2)

 

Selektywny

93 zł/1m3   x    m3 = ………………..zł

Nieselektywny

140 zł/1m3  x    m3 = ……………....zł

Worek na odpady 120 l (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów”)

Selektywny

61,00

Nieselektywny

92,00

 

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w aktualnie obowiązującej deklaracji.

Terminy i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

1)   w przypadku prasokontenera wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obliczyć jako iloczyn podanej ceny jednostkowej (w zł/1 m3) i pojemności prasokontenera (w m3),

2)       - w przypadku pojemnika podziemnego wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obliczyć jako iloczyn podanej ceny jednostkowej (w zł/1 m3) i pojemności pojemnika podziemnego (w m3).

Opublikował(a): 23.05.2019 14:29, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 23.05.2019 12:02, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym