Wersja Archiwalna

2005 r.

strzalka2.gif (169 btyes)

Uchwała Nr XXXV/13/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na 2005 rok

ico_pdf.gif (175 btyes)

Pobierz plik
strzalka2.gif (169 btyes)

Plan finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa na 31 marca 2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (156.17 Kb)

 

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2005 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (189.72 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (106.00 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.62 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (95.72 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (104.85 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (96.02 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (90.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Rezerwy budżetowe

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (105.41 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.00 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (96.13 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (63.47 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (77.73 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (76.65 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (49.96 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

· dochody na finansowanie zadań własnych

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Środki na programy Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Przychody

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (195.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.04 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (159.30 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (127.05 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (113.05 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (58.60 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (91.73 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych udzielone w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (80.79 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych
udzielone w I półroczu 2005 r.
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (94.71 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (102.32 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (91.76 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie zadań remontowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (288.60 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (210.54 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (91.23 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie rozchodów w I półroczu 2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (52.07 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2005 r. – zbiorczo ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (49.80 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (57.82 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (57.32 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (56.02 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (69.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (105.48 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (348.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na realizację zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (348.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (348.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (348.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (348.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych wykonane w I półroczu 2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (239.77 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek wykonane w I półroczu 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (163.69 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (549.93 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (102.62 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Zadłużenie Miasta

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (102.62 Kb)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (58.33 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 1 - Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (107.16 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 1.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.70 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 1.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.80 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 2 - Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (110.75 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 2.1 - Wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (103.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 2.2 - Wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (95.31 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 3 - Zmiany rezerw budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (85.04 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 4 - Wykonanie dochodów i przychodów wg źródeł ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (106.68 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 4.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (82.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 4.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (81.93 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 5 - Wykonanie dochodów i przychodów wg działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (63.56 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 5.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (77.82 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 5.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (76.43 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 6 – Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (50.65 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody na finansowanie zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Środki na programy Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (219.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy dochodów ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (138.74 Kb)

pobierz (190.71 Kb)

strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 7 - Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (144.73 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 7.1 - Wydatki na zadania gminne ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (131.34 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 7.2 - Wydatki na zadania powiatowe ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (116.61 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (55.00 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 9 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (71.81 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 10 – Dotacje dla szkół niepublicznych udzielone w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (78.85 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 11 - Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych udzielone w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (94.76 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 12 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych udzielone w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (100.11 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 13 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (94.21 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 14 – Wykonanie zadań remontowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (109.18 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 15 – Wykonanie wydatków majątkowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (176.30 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 16 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (93.32 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 17 – Wykonanie rozchodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (50.26 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 18 - Wykonanie budżetu Miasta Rzeszowa - zbiorczo ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (50.25 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 19 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (59.28 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 20 - Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (55.88 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 21 - Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (66.25 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 22 - Wykonanie przychodów i wydatków FGZGiK ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (56.00 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 23 - Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (69.46 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab Nr 24 - Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (112.78 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (477.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na realizację zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (477.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej I inne zlecone ustawami ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (477.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (477.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (477.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 1 – Wydatki jednostek oświatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (232.44 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 – Wydatki pozostałych jednostek ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (169.47 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy wydatków ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (51.76 Kb)

pobierz (58.49 Kb)

pobierz (46.97 Kb)

pobierz (58.07 Kb)

pobierz (53.76 Kb)

pobierz (59.40 Kb)

pobierz (55.42 Kb)

pobierz (56.01 Kb)

pobierz (54.37 Kb)

strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (72.63 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wynik finansowy ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (72.63 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (101.85 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Kredyty i pożyczki ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (100.34 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Obligacje ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (100.34 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Pożyczki na prefinansowanie ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (100.34 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zobowiązania wymagalne ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (100.34 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Struktury zadłużenia Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (62.25 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków niewygasających w 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (113.93 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykaz wydatków niewygasających w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (104.27 Kb)

 

Opublikował(a): 12.11.2009 11:51, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 28.10.2009 12:59, Import danych
Drukuj Poleć znajomym