Wersja Archiwalna

2006 r.

Uwaga! W razie wystąpienia problemów z otwarcie załaczników w formacie .pdf, pliki te można otwierać w darmowych przeglądarkach FoxitReader oraz Adobe Reader 7.0 .strzalka2.gif (169 btyes)

Uchwała Nr LIII/45/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

Pobierz plik
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006 roku

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (62.52 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Plan finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa na 31 marca 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (123.66 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (175.20 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 roku

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (188.99 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (189.99 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (424.03 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Uchwała Nr IV/51/2006 z dnia 9 maja 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Rzeszów na 2006 rok ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (704.69 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Uchwała Nr IV/50/2006 z dnia 9 maja 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołączonej do budżetu Miasta Rzeszowa na 2006 rok ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (712.80 Kb)

  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. 

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w 2006 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (68.96 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1 - Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2 - Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.1 - Wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.2 - Wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 3 - Zmiany rezerw budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4 - Wykonanie dochodów i przychodów wg zródeł ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5 - Wykonanie dochodów i przychodów wg działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 6 – Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (923.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody na finansowanie zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Środki na programy Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Inne środki ze źródeł zagranicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.14 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (278.57 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7 - Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.1 - Wydatki na zadania gminne ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.2 - Wydatki na zadania powiatowe ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 8 – Wykonanie zadań remontowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 9 – Wykonanie wydatków majątkowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
przedakcesyjnych
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 11 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 12 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków
ze zródeł zagranicznych
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 15 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 16 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 17 – Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 18 – Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 19 - Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 20 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 21 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 22 – Wykonanie rozchodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 23 - Wykonanie budżetu Miasta Rzeszowa - zbiorczo ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 24 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 25 - Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 26 - Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 27 - Wykonanie przychodów i wydatków FGZGiK ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 28 - Wykonanie przychodów i wydatków PFOSiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 29 - Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.67 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na realizacje zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.67 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.67 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.67 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.67 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 1 – Wydatki jednostek oświatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (260.73 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 – Wydatki pozostałych jednostek ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (173.53 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (389.79 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (152.24 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wynik finansowy ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (152.24 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (206.69 Kb)

pobierz (109.85 Kb)

strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków niewygasających w 2005 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (157.25 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykaz wydatków niewygasających w 2006 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (151.54 Kb)
Opublikował(a): 24.06.2010 13:22, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 28.10.2009 12:59, Import danych
Drukuj Poleć znajomym