Wersja Archiwalna

2007 r.

strzalka2.gif (169 btyes)

Uchwała Nr VI/70/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz plik
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 roku  

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (189.69 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Plan finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa na 31 czerwca 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (164.33 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wydatki Urzędu Miasta Rzeszowa (plan po zmianach 2007 r.)
ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (757.57 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 3 czerwca 2007 roku

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (186.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku  

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (186.48 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (176.68 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (447.44 Kb)

 

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (79.33 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (276.86 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (181.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (133.93 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (405.54 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (290.91 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (231.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Rezerwy budżetowe

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (61.57 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (207.81 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (134.51 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (118.76 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (68.99 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (71.44 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (69.17 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (48.10 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

· dochody na finansowanie zadań własnych

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Środki na programy Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Przychody

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (927.37 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (482.03 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (849.93 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (631.38 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) · wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (480.44 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (583.61 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (992.78 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (180.28 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (84.23 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (69.67 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (44.84 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (144.01 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (81.63 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (96.72 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (143.69 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (101.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (153.97 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (222.59 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie rozchodów w I półroczu 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (222.59 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2007 r. – zbiorczo

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (43.45 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (55.46 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (51.61 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (143.82 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (50.35 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (51.51 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (67.76 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (3.99 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na realizację zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (3.99 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (3.99 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (3.99 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) · Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (3.99 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych wykonane w I półroczu 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.26 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek wykonane w I półroczu 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.75 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (367.26 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (244.30 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes)

Zadłużenie Miasta

ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (244.30 Kb)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (69.81 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1 - Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (265.47 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (183.42 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (136.12 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2 - Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (406.99 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.1 - Wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (277.23 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.2 - Wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (232.85 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 3 - Zmiany rezerw budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (63.30 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4 - Wykonanie dochodów i przychodów wg zródeł ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (212.19 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (136.91 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (119.23 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5 - Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (67.94 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (60.70 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (58.13 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 6 – Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (49.76 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody na finansowanie zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Środki na programy Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Inne środki ze źródeł zagranicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Przychody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.34 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy dochodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (370.44 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7 - Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (811.60 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.1 - Wydatki na zadania gminne ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (509.26 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.2 - Wydatki na zadania powiatowe ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (379.62 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 8 – Wykonanie zadań remontowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (613.40 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 9 – Wykonanie wydatków majątkowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.03 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (193.52 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 11 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (84.19 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 12 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków ze zródeł zagranicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (86.42 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (51.54 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 14 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (144.98 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 15 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (81.44 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 16 – Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (91.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 17 – Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (148.49 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 18 – Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (104.54 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 19 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (150.54 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 20 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (213.67 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 21 - Wykonanie rozchodów ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (47.25 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 22 – Wykonanie budżetu Miasta Rzeszowa - zbiorczo ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (42.88 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 23 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (59.42 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 24 - Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (56.13 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 25 - Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (142.29 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 26 - Wykonanie przychodów i wydatków FGZGiK ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (57.26 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 27 - Wykonanie przychodów i wydatków PFOSiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (68.88 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 28 - Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (80.98 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.74 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na realizacje zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.74 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.74 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.74 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (4.74 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 1 – Wydatki jednostek oświatowych ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (5.50 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 – Wydatki pozostałych jednostek ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (1.55 Mb)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy wydatków ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (272.11 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (137.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wynik finansowy ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (137.27 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (45.87 Kb)

pobierz (109.43 Kb)

pobierz (182.90 Kb)

strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków niewygasających w 2006 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (160.00 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykaz wydatków niewygasających w 2007 r. ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (216.36 Kb)

Opublikował(a): 12.11.2009 11:57, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 28.10.2009 12:59, Import danych
Drukuj Poleć znajomym