Wersja Archiwalna

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki, struktura organizacyjna

Utworzone na podstawie Uchwały nr XXXV/40/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 1996 r. Biuro jest jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa, podporządkowaną Prezydentowi Miasta. Siedzibą jednostki jest miasto Rzeszów. Zadaniem Biura jest prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy Rzeszów jako jednostki samorządu terytorialnego oraz  gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pobierz schemat organizacyjny

  

 
Regulamin organizacyjny i Statut
 

regulamin

ico_pdf.gif (175 btyes)

 

pobierz (6.10 Mb)

statut

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (4.17 Mb)

Informacje kadrowe
 

1. Liczba zatrudnionych osób: 75 pracowników.
2. Informacja o zasadach nagradzania i wynagradzania pracowników:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398)

- Zarządzenie nr 6/2009 Dyrektora Biura  z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.

- Zarządzenie nr 15/2009 Dyrektora Biura z dnia 15 października 2009 r. w sprawie regulaminu nagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

 
Budżet i bilans
 

Bilans 2002 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (227.30 Kb)
Bilans
na 30.03.2004 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (119.42 Kb)
Bilans
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40.05 Kb)
Bilans
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (448.35 Kb)
Bilans
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.22 Mb)
Budżet
na 30.06 2003 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

Pobierz (213.18 Kb)
Budżet
na 2004 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (300.55 Kb)
Wykonanie budżetu
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (115.76 Kb)
Budżet
na 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (49.05 Kb)
Wykonanie budżetu
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (278.57 Kb)
Plan budżetu
na 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (301.08 Kb)
Wykonanie budżetu
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.15 Mb)
Plan budżetu
na 2008 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.08 Mb)

Wykonanie

budżetu 2008r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.21 Mb)
Plan finansowy na 2009 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.18 Mb)

Majątek
 

Wykaz majątku komunalnego, które posiada Biuro Gospodarki Mieniem:
1. budynek nr 3; powierzchnia ogólna 865 m kw., usytuowany w zabudowie zwartej wzniesiony w latach 1950-55 w konstrukcji tradycyjnej z przeznaczeniem na cele biurowe, układ pomieszczeń 3 traktowy z korytarzem pośrodku i klatką schodową łączącą poszczególne kondygnacje
2. grunty; działka nr 772 obr. 207 o powierzchni 501 m kw.
3. liczba pojazdów - brak

Wysokość opłat, konta bankowe
 

Biuro Gospodarki Mieniem informuje, że wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, zarządu, użytkowania, zwrotów nieruchomości i sprzedaży należy dokonywać:
- w przypadku nieruchomości Gminy na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 67 1240 1792 1111 0010 0507 4621
- w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 24 1240 1792 1111 0010 0507 5686

Rejestry, ewidencje, archiwa
 
- rejestr wieczystych użytkowników
- rejestr dzierżaw
- rejestr lokali mieszkalnych
- rejestr lokali użytkowych
Informacje nieudostępnione
 

Nie dotyczy

Data opracowania
 

27.06.2003 r., 28.09.2004 r., 2.09.2005 r., 12.12.2005 r., 7.03.2006 r., 4.04.2006 r., 29.06.2006 r., 9.01.2007 r., 26.02.2007 r., 5.03.2007 r., 10.05.2007 r., 28.06.2007 r., 14.02.2008 r., 1.07.2008 r., 4.08.2008 r., 24.10.2008r.

 

Opracował
 
Janusz Nocek – Informatyk BGM
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opublikował(a): 12.09.2014 08:00, Witold Żak
Wytworzył(a): 05.09.2008 11:54, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym