Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 95
Fax: 017 875 47 00
e-mail: bgm@rzeszow.um.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Agata Janicka
Siedziba: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 95
e-mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę biura.

 

Punkt informacyjny

Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
tel. 017 87 54 720

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki, struktura organizacyjna

Utworzone na podstawie Uchwały nr XXXV/40/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 1996 r. Biuro jest jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa, podporządkowaną Prezydentowi Miasta. Siedzibą jednostki jest miasto Rzeszów. Zadaniem Biura jest prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy Rzeszów jako jednostki samorządu terytorialnego
także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pobierz schemat organizacyjny

  

 
Regulamin organizacyjny i Statut
 

regulamin ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (6.10 Mb)
statut ico_pdf.gif (175 btyes) pobierz (136.18 Kb)
załącznik do statutu ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (174.69 Kb)

pobierz (962.49 Kb)

Informacje kadrowe
 

1. Liczba zatrudnionych osób: 70 pracowników.
2. Informacja o zasadach nagradzania i wynagradzania pracowników:

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXI/475/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości  jednego punktu w zł, stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu    terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 
Tryb działania i prowadzone sprawy
 
Tryb działania - pobierz (122.08 Kb) Zobacz w Moja sprawa w Urzędzie 
 
Budżet i bilans
 

Bilans 2002 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (227.30 Kb)
Bilans
na 30.03.2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (119.42 Kb)
Bilans
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (40.05 Kb)
Bilans
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (448.35 Kb)
Bilans
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.22 Mb)
Budżet
na 30.06 2003 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
Pobierz (213.18 Kb)
Budżet
na 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz (300.55 Kb)
Wykonanie budżetu
2005 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (115.76 Kb)
Budżet
na 2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (49.05 Kb)
Wykonanie budżetu
2006 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (278.57 Kb)
Plan budżetu
na 2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (301.08 Kb)
Wykonanie budżetu
2007 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.15 Mb)
Plan budżetu
na 2008 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)

pobierz (1.08 Mb)

Majątek
 

Wykaz majątku komunalnego, które posiada Biuro Gospodarki Mieniem:
1. budynek nr 3; powierzchnia ogólna 865 m kw., usytuowany w zabudowie zwartej wzniesiony w latach 1950-55 w konstrukcji tradycyjnej z przeznaczeniem na cele biurowe, układ pomieszczeń 3 traktowy z korytarzem pośrodku i klatką schodową łączącą poszczególne kondygnacje
2. grunty; działka nr 772 obr. 207 o powierzchni 501 m kw.
3. liczba pojazdów - brak

Wysokość opłat, konta bankowe
 

Biuro Gospodarki Mieniem informuje, że wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, zarządu, użytkowania, zwrotów nieruchomości i sprzedaży należy dokonywać:
- w przypadku nieruchomości Gminy na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 67 1240 1792 1111 0010 0507 4621
- w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa na rachunek bankowy:
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie
nr 24 1240 1792 1111 0010 0507 5686

Rejestry, ewidencje, archiwa
 
- rejestr wieczystych użytkowników
- rejestr dzierżaw
- rejestr lokali mieszkalnych
- rejestr lokali użytkowych
Informacje nieudostępnione
 

Nie dotyczy

Data opracowania
 

27.06.2003 r., 28.09.2004 r., 2.09.2005 r., 12.12.2005 r., 7.03.2006 r., 4.04.2006 r., 29.06.2006 r., 9.01.2007 r., 26.02.2007 r., 5.03.2007 r., 10.05.2007 r., 28.06.2007 r., 14.02.2008 r., 1.07.2008 r., 4.08.2008 r., 24.10.2008r.

 

Opracował
 
Janusz Nocek – Informatyk BGM
Zatwierdziła
 
Agata Janicka – Dyrektor BGM
Opublikowali
 
Marzena Furtak Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Krzysztof Janda Podinspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

 

Opublikował(a): 12.09.2014 08:00, Agata Janicka
Wytworzył(a): 05.09.2008 11:54, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym