Wersja Archiwalna

 

Sprawozdania z działalności MOPS w Rzeszowie
Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2003 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz
Sprawozdanie z innej działalności w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz
Sprawozdanie z 2004 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
za I-IX 2005 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I-VI 2005 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za  I-VI 2005 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2005 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 
za okres I - XII 2005 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres I - XII 2005 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I - XII 2005 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach za 2005r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania za I-XII 2006 r. ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz 
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-XII 2006ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2006ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2006r.

ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-XII 2007ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za  I-XII 2007ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach za 2007r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za okres I-XII 2007 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania za I-XII 2007 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Realizacja zadań ujętych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008. Stan na 31.12.2007 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2008r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania za I-III 2008 r.ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz

 

Opublikował(a): 29.09.2008 11:58, Dyr.
Wytworzył(a): 17.09.2008 10:36, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym