Wersja Archiwalna
  • Uchwała Nr XXIII/376/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok.
  • Plan finansowy na 2008 rok.
  • Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku.
  • Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Rzeszów w projekcie budżetu na 2008 rok.
  • Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołączonej do budżetu Miasta Rzeszowa na 2008 rok.
     
Opublikował(a): 19.09.2008 09:48, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 19.09.2008 09:43, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym