Wersja Archiwalna

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta  
Informacja o zmianach budżetu w I półroczu 2008 r.  
Zmiany w dochodach Budżetu Miasta  
dochody na finansowanie zadań gminnych  
dochody na finansowanie zadań powiatowych  
Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta  
wydatki na finansowanie zadań gminnych  
wydatki na finansowanie zadań powiatowych  
Rezerwy budżetowe  
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2008 r.  
dochody na finansowanie zadań gminnych  
dochody na finansowanie zadań powiatowych  
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej  
dochody na finansowanie zadań gminnych  
dochody na finansowanie zadań powiatowych  
Wykonanie przychodów  
Charakterystyka dochodów  
dochody na finansowanie zadań własnych  
subwencja ogólna z budżetu państwa  
dotacje z budżetu państwa  
Środki na programy Unii Europejskiej  
Przychody  
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)  
Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r.  
wydatki na finansowanie zadań gminnych  
wydatki na finansowanie zadań powiatowych  
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2008 r.  
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2008 r.  
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków Unii Europejskiej  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 r.  
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego  
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych  
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury  
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych  
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
Wykonanie rozchodów w I półroczu 2008 r.  
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2008 r. – zbiorczo  
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  
Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych  
Charakterystyka wydatków  
 Wydatki na realizację zadań własnych 
 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 
 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych wykonane w I półroczu 2008 r.  
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek wykonane w I półroczu 2008 r.  
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)  
Rozchody     
Zadłużenie Miasta  


 

Opublikował(a): 22.09.2008 12:08, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 19.09.2008 09:43, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym