Wersja Archiwalna

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Siedziba

Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-959 Rzeszów
Telefon: 17 85 34 077
Fax: 17 85 35 853
Strona WWW: http://www.rosir.pl
E-Mail: rosir@rosir.pl
Godziny pracy: 7.00 - 23.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Janusz Makar
Siedziba: ul. ks. Jałowego 23 A, 35-959 Rzeszów
Telefon: 17 85 340 77, 17 85 358 53
E-Mail: dyrektor@rosir.pl
Kompetencje: Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z § 6 Statutu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała nr XXXV/42/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23-06-1992

W strukturze ROSIR-u funkcjonuje Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Podpromie.

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Statut
Zmiana statutu z dnia: 01-06-2009
Zmiana statutu z dnia: 26-01-2010

Zadania

Tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa w oparciu o bazę Ośrodka.

Prowadzone sprawy

Kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, hala sportowa ul. Pułaskiego, Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe ul. Podpromie 10, lodowisko sztucznie zamrażane, korty tenisowe

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestrację dokumentów księgowo-finansowych, rejestrację organizowanych imprez oraz archiwum zakładowe. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Budżet

- na 2003 r.
- na 2004 r.
- na 2005 r.
- na 2006 r.
- na 2007 r.
- na 2008 r.
- na 2009 r.
- na 2010 r.
- na 2011 r.

Bilans

- za 2002 r.
- za 2003 r.
- za 2004 r.
- za 2005 r.
- za 2006 r.
- za 2007 r.
- za 2008 r.
- za 2009 r.
- za 2010 r.

Wysokość opłat

Wysokość opłat ustala Dyrektor ROSiR w formie zarządzenia wewnętrznego:
- Cena biletu na pływalnie krytą:  3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 7,00,
- Cena biletu na kąpielisko otwarte: 3,00; 6,00; 8,00,
- Cena biletu na lodowisko: 2,00; 5,00; 7,00,
- Cena biletu na aerobic i callanetic: 6,00,
- Cena biletu korty tenisowe: 10,00; 14,00; 17,00; 28,00; 30,00; 40,00.

Informacje nieudostępnione

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11 z późniejszymi zmianami)

Data opracowania: 02.07.2003 r., 22.06.2004 r., 25.03.2005 r., 18.01.2006 r., 15.03.2007 r., 26.03.2007 r., 25.05.2007 r., 4.06.2007 r., 27.02.2008 r., 13.10.2008 r., 7.11.2008 r., 27.04.2009 r., 1.06.2011 r.

Opracował: Tadeusz Hordyński

Zatwierdził: Janusz Makar

Opublikował(a): 02.03.2015 08:45, Tadeusz Hordyński
Wytworzył(a): 19.09.2008 13:18, Janusz Makar
Drukuj Poleć znajomym