Wersja Archiwalna

Wydział Spraw Obywatelskich

Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Tel. 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 44 00
E-Mail: so@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00


ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

Dyrektor

Imię i nazwisko: Adam LITWA
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 1 77 88 99 00
E-Mail: alitwa@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


Zadania

społeczno-obywatelskie: zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki, przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, rejestrowania stowarzyszenia zwykłego, udzielanie pomocy repatriantom;

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, wydawanie dowodów osobistych po utracie, wydawanie dowodów osobistych osobom małoletnim, wymiana dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych, wydawanie poświadczenie zameldowań, zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zgłoszenie przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej powrotu z miejsca czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące, zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną;

z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP: odroczenie z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki, uznanie osoby podlegającą kwalifikacji wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu odbywania służby wojskowej, rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych


Rejestry

Wydział prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie miasta Rzeszowa. Na żądanie strony może być udostępniona informacja o stowarzyszeniach i fundacjach.

Nadto Wydział prowadzi rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych. 


Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję ludności w systemie informatycznym i kartotecznym oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych również w systemie informatycznym i kartotecznym. Na pisemny wniosek udostępnia się dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Wydział prowadzi ewidencję stowarzyszeń z osobowością prawną, które mają siedzibę na terenie miasta Rzeszowa i są objęte nadzorem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Na żądanie strony może być udostępniona informacja o stowarzyszeniach i fundacjach.


Archiwa

Wydział prowadzi archiwum kopert dowodowych dla użytku służbowego.


Informacje nieudostępnione

Rejestry na potrzeby kwalifikacji wojskowej, lista osób podlegających kwalifikacji wojskowej, wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, księga orzeczeń komisji lekarskich, sprawozdania z rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, sprawozdania z kwalifikacji wojskowej i sprawozdanie z realizacji zadań obronnych, nadto rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych oraz plan realizacji zadań obronnych i plany akcji kurierskiej.

Wszystkie dokumenty objęte są klauzulą zastrzeżone.


Moja sprawa w urzędzie


Data opracownia

26 czerwca 2003r. - aktualizacja: 4 marca 2010r.


Opracowała

Lidia Złamaniec


Zatwierdził

Adam Litwa - Dyrektor wydziału.

Opublikował(a): 10.08.2016 09:20, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym