Wersja Archiwalna

Wydział Spraw Obywatelskich

Siedziba

 

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 875 44 00

E-Mail: so@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00


ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Adam Litwa

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 8, 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 875-43-86

E-Mail: alitwa@erzeszow.pl

Kompetencje: W czasie nieobecności Dyrektora Wydziału wykonuje wszystkie jego obowiązki.

 

 Z-ca Dyrektora

 

Imię i nazwisko: Wiesława Skwirut

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 12, 35-064 Rzeszów

Telefon: 17 875-43-80

E-Mail: wskwirut@erzeszow.pl

Kompetencje: W czasie nieobecności Dyrektora Wydziału wykonuje wszystkie jego obowiązki.

 

 


Zadania

 

1. Społeczno-obywatelskie: przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, rejestrowanie stowarzyszenia zwykłego, udzielanie pomocy repatriantom.

2. Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, wydawanie dowodów osobistych po utracie, wydawanie dowodów osobistych osobom małoletnim, wymiana dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych, wydawanie poświadczenie zameldowań, zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zgłoszenie przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej powrotu z miejsca czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące, zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną;

3. Z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP: odroczenie z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki, uznanie osoby podlegającą kwalifikacji wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu odbywania służby wojskowej, rekompensata za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.


Rejestry

 

Wydział prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie miasta Rzeszowa.

Nadto Wydział prowadzi rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych. 


Ewidencje

 

Wydział prowadzi ewidencję ludności  oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie teleinformatycznym . Na pisemny wniosek udostępnia się dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Wydział prowadzi ewidencję stowarzyszeń z osobowością prawną, które mają siedzibę na terenie miasta Rzeszowa i są objęte nadzorem Prezydenta Miasta Rzeszowa.


Archiwa

 

Wydział prowadzi archiwum kopert dowodowych dla użytku służbowego.

 


Tryb działania

 

Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.


Informacje nieudostępnione

 

Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych oraz plan realizacji zadań obronnych i plany akcji kurierskiej.

Wszystkie dokumenty objęte są klauzulą zastrzeżone.


Moja sprawa w urzędzie


Data opracownia

 

26 czerwca 2003r. - aktualizacja: 4 marca 2010r.


Opracowała

 

Lidia Złamaniec


 Zatwierdził

 

Adam Litwa - Dyrektor wydziału.

Opublikował(a): 10.08.2016 09:20, Joanna Kulczycka
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym