Wersja Archiwalna

Wydział Spraw Obywatelskich

Siedziba

 

Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 875 44 00

E-Mail: so@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30 - 17.00


ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Adam Litwa

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 8, 35-064 Rzeszów

E-Mail: alitwa@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.

 

 Z-ca Dyrektora

Imię i nazwisko: Augustyn Rębisz

Siedziba: ul. Okrzei 1 pok. nr 11, 35-064 Rzeszów

E-Mail: arebisz@erzeszow.pl

Kompetencje: Współdziałanie z Dyrektorem Wydziału w sprawach dotyczących organizacji pracy

Wydziału oraz kierowanie Wydziałem w przypadku jego nieobecności.


Zadania

 

1. Społeczno-obywatelskie: przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, rejestrowanie stowarzyszenia zwykłego, udzielanie pomocy repatriantom i wypłata świadczeń pieniężnych osobom posiadającym ważną Kartę Polaka.

2. Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, wydawanie dowodów osobistych po utracie, wydawanie dowodów osobistych osobom małoletnim, wymiana dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych, wydawanie poświadczenie zameldowań, zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego, zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną;Rejestry

 

Wydział prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie miasta Rzeszowa.Ewidencje

 

Wydział prowadzi rejestr mieszkańców  i wprowadza dane do rejestru dowodów osobistych w czasie rzeczywistym. Na pisemny wniosek udostępnia się dane z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych.
.

Wydział prowadzi ewidencję stowarzyszeń z osobowością prawną, które mają siedzibę na terenie miasta Rzeszowa i są objęte nadzorem Prezydenta Miasta Rzeszowa.


Archiwa

 

Wydział gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi.

 


Tryb działania

 

Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zarządzenie nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.


 

Moja sprawa w urzędzie


Data opracownia

 

26 czerwca 2003r. - aktualizacja: 11 maja 2017 r..


Opracowała

 

Lidia Złamaniec


 Zatwierdził

 

Adam Litwa - Dyrektor wydziału.

Opublikował(a): 06.11.2017 10:33, Agnieszka Czarnota
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym