Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 36
Fax: 17 875 46 34
E-Mail: zampub@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Elżbieta Zdanowicz

Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 36

 


1.      Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) opracowanie planu zamówień publicznych urzędu oraz jego aktualizacja;

2) prowadzenie ewidencji i rejestru wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych w urzędzie na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zamówień objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego;

4) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

5) wsparcie merytoryczne w udzieleniu zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych na ich pisemny wniosek zaakceptowany przez Prezydenta;

6) prowadzenie centralnego rejestru umów;

7) analiza prawidłowości sumowania zamówień tego samego rodzaju poprzez opiniowanie zgodności wszczynanych zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, z planem zamówień publicznych na dany rok, w trybie odrębnego zarządzenia Prezydenta;

8) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem centralnych zamówień publicznych miasta, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

 

 Zarządzenie Nr 55/2014

Prezydenta Miasta Rzeszowa

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

W § 20ust .2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) zapobieganie dzieleniu zamowień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podejmowanie czynności określonych Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Opublikował(a): 19.06.2018 15:06, Aneta Rak
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Joanna Piłat-Woźniak
Drukuj Poleć znajomym