Wersja Archiwalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 35 231, 85 09 600
Fax: (0 17) 85 35 483
Strona WWW: http://www.mpwik.rzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Godziny pracy: Pon. - pt. - od 7.00 do 15.00, wt. - 7.00 - 17.00. Kasa przedsiębiorstwa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7:00-17:00.
Kapitał zakładowy - 170 352 000,00 zł (stan na dzień 5.06.2009 r.)

Prezes

Imię i nazwisko: Adam Tunia
Siedziba: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: 85 09 660
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Kompetencje: Prezes Zarządu
Godziny pracy: 7.00 – 15.00. Prezes przedsiębiorstwa przyjmuje w środy w godz. 8.00 - 15.00

Struktura

Regulamin organizacyjny

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania spółki

- Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7.06.2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr. 72, poz. 747) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Akt Założycielski Spółki z o.o. sporządzony w dniu 06.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9, notariusz Alicja Mąkosz (Rep. A nr 8694/2003)

- Uchwała Rady Miasta nr XI/119/2003 z dnia 17 lipca 2003 r.

- KRS nr 0000185541

Statut

Zadania

Działalność podstawowa:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

Działalność pomocnicza:
- podłączenia wodno – kanalizacyjne,
- remonty i konserwacje sieci burzowej – UM,
- remonty i konserwacje studni publicznych – UM,
- naprawy i legalizacje wodomierzy,
- usługi transportowe,
- usługi sprzętem specjalistycznym,
- telewizyjne inspekcje sieci wodno – kanalizacyjnej,
- usługi projektowe,
- usługi geodezyjne,
- wynajem lokali,
- obrót i przesył energii,
- badania laboratoryjne wody,
- badania laboratoryjne ścieków – Laboratorium Akredytowane,
- serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy „FLYGT” na południową Polskę,
- nadzór inwestorski i specyfikacje,
- sprzedaż podliczników,
- przewijanie silników.

Tryb działania, prowadzone sprawy

Tryb działania

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2009 – 2011

Wysokość opłat

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XX/328/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XLIV/727/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2.12.2008 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku zatwierdzona Uchwałą Nr LXV/1085/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3.12.2009 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr IX/153/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Bilans

- za 2006 rok
- za 2007 rok
- za 2008 rok

Struktura własności - 100% udziałów posiada Gmina Miasto Rzeszów.

Rejestry, ewidencje, archiwa - Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione - Nie dotyczy

Data opracowania

23.03.2004 r., 29.09.2004 r., 21.07.2005 r., 27.02.2008 r., 16.07.2008 r., 8.12.2008 r., 13.05.2009 r., 11.06.2009 r., 21.01.2010 r., 14.12.2010 r.

Opracowała

Danuta Kaczmarska - MPWiK

Zatwierdził

Adam Tunia - prezes

Opublikował(a): 13.05.2015 14:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 10:40, Adam Tunia
Drukuj Poleć znajomym