Wersja Archiwalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: (0 17) 85 35 231, 85 09 600
Fax: (0 17) 85 35 483
Strona WWW: http://www.mpwik.rzeszow.pl
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Godziny pracy: Pon. - pt. - od 7.00 do 15.00, wt. - 7.00 - 17.00. Kasa przedsiębiorstwa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7:00-17:00.
Kapitał zakładowy - 171 630 000,00 zł (stan na dzień 31.03.2011 r.)

Prezes

Imię i nazwisko: Adam Tunia
Siedziba: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: 85 09 660
E-Mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Kompetencje: Prezes Zarządu
Godziny pracy: 7.00 – 15.00. Prezes przedsiębiorstwa przyjmuje w środy w godz. 8.00 - 15.00

Struktura

Regulamin organizacyjny

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania spółki

- Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7.06.2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr. 72, poz. 747) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Akt Założycielski Spółki z o.o. sporządzony w dniu 06.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9, notariusz Alicja Mąkosz (Rep. A nr 8694/2003)

- Uchwała Rady Miasta nr XI/119/2003 z dnia 17 lipca 2003 r.

- KRS nr 0000185541

Statut

Zadania

Działalność podstawowa:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

Działalność pomocnicza:
- podłączenia wodno – kanalizacyjne,
- remonty i konserwacje sieci burzowej – UM,
- remonty i konserwacje studni publicznych – UM,
- naprawy i legalizacje wodomierzy,
- usługi transportowe,
- usługi sprzętem specjalistycznym,
- telewizyjne inspekcje sieci wodno – kanalizacyjnej,
- usługi projektowe,
- usługi geodezyjne,
- wynajem lokali,
- obrót i przesył energii,
- badania laboratoryjne wody,
- badania laboratoryjne ścieków – Laboratorium Akredytowane,
- serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy „FLYGT” na południową Polskę,
- nadzór inwestorski i specyfikacje,
- sprzedaż podliczników,
- przewijanie silników.

Tryb działania, prowadzone sprawy

Tryb działania

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2009 – 2011

Wysokość opłat

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XX/328/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku zatwierdzona Uchwałą Nr XLIV/727/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2.12.2008 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku zatwierdzona Uchwałą Nr LXV/1085/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3.12.2009 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr IX/153/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasto Rzeszów na 2012 rok.

Bilans

- za 2006 rok
- za 2007 rok
- za 2008 rok
- za 2009 rok

Struktura własności - 100% udziałów posiada Gmina Miasto Rzeszów.

Rejestry, ewidencje, archiwa - Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione - Nie dotyczy

Data opracowania

23.03.2004 r., 29.09.2004 r., 21.07.2005 r., 27.02.2008 r., 16.07.2008 r., 8.12.2008 r., 13.05.2009 r., 11.06.2009 r., 21.01.2010 r., 14.12.2010 r., 19.01.2011 r., 4.04.2011 r., 9.12.2011 r.

Opracowała

Danuta Kaczmarska - MPWiK

Zatwierdził

Adam Tunia - prezes

Opublikował(a): 13.05.2015 14:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 10:40, Adam Tunia
Drukuj Poleć znajomym