Wersja Archiwalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: (17) 85 35 231, 85 09 600
Fax: (17) 85 35 483
Strona WWW:
http://www.mpwik.rzeszow.pl
E-Mail:
sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piatek- od 7.00 do 15.00, wtorek - od 7.00 do 17.00.

Kasa przedsiębiorstwa czynna od poniedziałku do piątku w godz. do 7:00 do 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. od 7:00 do 17:00.

Kapitał zakładowy - 192 582 000,00 zł (stan na dzień 31.12.2014 r.)

 

Prezes

Imię i nazwisko: Robert Nędza
Siedziba: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Telefon: 85 09 660
E-Mail:
sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Kompetencje: Prezes Zarządu
Godziny pracy: 7.00 – 15.00. Prezes przedsiębiorstwa przyjmuje w środy w godz. 8.00 - 15.00

Struktura

Regulamin organizacyjny

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania spółki

- Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7.06.2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr. 72, poz. 747) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Akt Założycielski Spółki z o.o. sporządzony w dniu 06.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 9, notariusz Alicja Mąkosz (Rep. A nr 8694/2003)

- Uchwała Rady Miasta nr XI/119/2003 z dnia 17 lipca 2003 r.

- KRS nr 0000185541

Statut

Zadania

Działalność podstawowa:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

Działalność pomocnicza

- usługi geodezyjne,

- wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- usługi projektowe wodno - kanalizacyjne,

- usługi sprzętem specjalistycznym,
- telewizyjne inspekcje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przewijanie silników elektrycznych,

- pomiary elektryczne,

- usługi transportowe,

- badania laboratoryjne wody i ścieków,

- serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy „FLYGT” i innych.

 

Tryb działania, prowadzone sprawy

Tryb działania

 

Wysokość opłat

Uchwała Nr IX/153/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27.11.2007 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LXIII/1152/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2014

 

Struktura własności - 100% udziałów posiada Gmina Miasto Rzeszów.

Rejestry, ewidencje, archiwa - Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione - Nie dotyczy

Data opracowania

23.03.2004 r., 29.09.2004 r., 21.07.2005 r., 27.02.2008 r., 16.07.2008 r., 8.12.2008 r., 13.05.2009 r., 11.06.2009 r., 21.01.2010 r., 14.12.2010 r., 19.01.2011 r., 4.04.2011 r., 9.12.2011 r., 26.06.2012 r.

Opracowała

Danuta Kaczmarska - MPWiK

Zatwierdził

Robert Nędza - prezes

Opublikował(a): 14.01.2016 12:16, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 30.09.2008 10:40, Adam Tunia
Drukuj Poleć znajomym