Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów
Telefon: 017 85 452 22
Fax: 017 85 41 707
Strona WWW: http://www.mpec.rze.pl
E-Mail: mpec.rz@rz.onet.pl
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Józef Wicher
Siedziba: ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów
Telefon: 017 85 41 707
E-Mail: mpec.rz@rz.onet.pl
Kompetencje: Kompetencje Prezesa obejmują całość spraw związanych z bieżącą działalnością Spółki.
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

1. Akt Założycielski Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Kodeks Spółek Handlowych,
3. Przepisy Prawa energetycznego,
4. Koncesje na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem,
5. inne obowiązujące przepisy prawa.

Struktura organizacyjna i Regulamin organizacyjny

Statut - Nie dotyczy

Zadania i tryb działania

Przedmiot działania Spółki - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.
Przedmiot działalności w pełnym zakresie określony jest w Akcie Założycielskim, KRS i Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

Tryb działania

Prowadzone sprawy - Nie dotyczy

Majątek - Nie dotyczy

Bilans i budżet - Nie dotyczy

Ceny i stawki opłat za ciepło:

rodzaj opłaty jednostka  netto  brutto

Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną obowiązujące od 1.07.2007 r. 

zł/MW/m-c  4789,79  5843,54
Uśredniona cena za dostarczone ciepło zł/GJ  19,16 23,38
Uśredniona cena za nośnik ciepła   zł/m sześć. 5,92  7,22
Stawki opłat za usługę przesyłową obowiązujące od dnia 1.12.2006 r.

dla Odbiorców grupy P1 

     
- stawka opłaty stałej  zł/MW/m-c  1408,33  1718,16
- stawka opłaty zmiennej   zł/GJ 7,31  8,92
dla Odbiorców grupy P2      
- stawka opłaty stałej  zł/MW/m-c 1961,73 2393,31
- stawka opłaty zmiennej    zł/GJ 8,00 9,76
dla Odbiorców grupy P3       
- stawka opłaty stałej   zł/MW/m-c  2343,14 2858,63
- stawka opłaty zmiennej zł/GJ  8,85  10,80

1. Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła ustalone są zgodnie z częścią 4. pkt 2 Taryfy dla ciepła MPEC-Rzeszów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 131 poz. 1824 z dnia
30 października 2006 r. 
2. Stawki opłat za usługę przesyłową podane zgodnie z częścią 4 pkt.4 Taryfy dla ciepła MPEC-Rzeszów opublikowanej j.w. 


Rejestry, ewidencje, archiwa i Informacje nieudostępnione - Nie dotyczy

Data opracowania

16.09.2003 r., 7.04.2008 r., 9.04.2008 r., 14.05.2008 r., 17.06.2008 r.

Opracowała

Lidia Pyra

Zatwierdził

Józef Wicher - Prezes Zarządu

 

Opublikował(a): 13.05.2015 14:15, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 14:16, Józef Wicher
Drukuj Poleć znajomym