Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 360 21
Fax: 017 85 214 71
E-mail:
poczta@mzbm.rzeszow.pl
www: http://www.mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.15-15.15

Prezes

Imię i Nazwisko: Roman Szczepanek
Siedziba: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 326 04
E-mail:
sekretariat@mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7.15-15.15
Kompetencje: zarządzanie firmą

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

1. Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Uchwały Miasta Rzeszowa Nr LI/70/93 z 14 września 1993 r.

Zadania

Zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz inne- szczegółowo określone w umowie Spółki.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Tekst jednolity umowy Spółki

Tryb działania
Nie dotyczy

Finanse
Nie dotyczy

Budżet
Nie dotyczy

Bilans roczny

Bilans za 2011 r.

Rachunek zysków i strat za 2011 r.


Bilans za 2010 r.

Rachunek zysków i strat za 2010 r.
 

Bilans za 2009 r.
Rachunek zysków i strat za 2009 r.

 

Struktura własności
100 % udziałów Gmina Miasto Rzeszów

 

Wysokość opłat
Nie dotyczy

 

Rejestry, ewidencje, archiwa
Nie dotyczy

 

Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy

 

Data opracowania
7.10.2009 r., 4.01.2011 r., 30.03.2011 r.

 

Opracował (a)
Bożena Lech

 

Zatwierdził (a)
Roman Szczepanek - Prezes Zarządu

Opublikował(a): 13.05.2015 13:18, Bożena Lib
Wytworzył(a): 30.09.2008 15:32, Roman Szczepanek
Drukuj Poleć znajomym