Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 360 21
Fax: 017 85 214 71
E-mail: poczta@mzbm.rzeszow.pl
www: http://www.mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.15-15.15

Prezes

Imię i Nazwisko: Krzysztof Biskupski
Siedziba: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 326 04
E-mail: sekretariat@mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7.15-15.15
Kompetencje: zarządzanie firmą

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

1. Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Uchwały Miasta Rzeszowa Nr LI/70/93 z 14 września 1993 r.

Zadania
Zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz inne- szczegółowo określone w umowie Spółki.

Wysokość opłat
Nie dotyczy

Tekst jednolity umowy Spółki

Tryb działania
Nie dotyczy

Finanse
Nie dotyczy

Budżet
Nie dotyczy

Bilans roczny
Bilans za 2008 r.
Rachunek zysków i strat za 2008 r.

Struktura własności
100 % udziałów Gmina Miasto Rzeszów

Wysokość opłat
Nie dotyczy

Rejestry, ewidencje, archiwa
Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy

Data opracowania
7.10.2009 r.

Opracował (a)
Bożena Lech

Zatwierdził (a)
Krzysztof Biskupski - Prezes Zarządu

Opublikował(a): 13.05.2015 13:15, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 15:32, Roman Szczepanek
Drukuj Poleć znajomym