Wersja Archiwalna

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Adres: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 360 21
Fax: 017 85 214 71
E-mail: poczta@mzbm.rzeszow.pl
www: http://www.mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy 7.15-15.15

Prezes

Imię i Nazwisko: Roman Szczepanek
Siedziba: 35-025 Rzeszów ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13a
Telefon: 017 85 326 04
E-mail: sekretariat@mzbm.rzeszow.pl
Godziny pracy: 7.15-15.15
Kompetencje: zarządzanie firmą

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

1. Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Uchwały Miasta Rzeszowa Nr LI/70/93 z 14 września 1993 r.

Zadania
Zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz inne- szczegółowo określone w umowie Spółki.

Wysokość opłat
Nie dotyczy

Tekst jednolity umowy Spółki

Tryb działania
Nie dotyczy

Finanse
Nie dotyczy

Budżet
Nie dotyczy

Bilans roczny
Bilans za 2008 r.
Rachunek zysków i strat za 2008 r.

Struktura własności
100 % udziałów Gmina Miasto Rzeszów

Wysokość opłat
Nie dotyczy

Rejestry, ewidencje, archiwa
Nie dotyczy

Informacje nieudostępnione
Nie dotyczy

Data opracowania
7.10.2009 r., 4.01.2011 r.

Opracował (a)
Bożena Lech

Zatwierdził (a)
Roman Szczepanek - Prezes Zarządu

Opublikował(a): 13.05.2015 13:15, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.09.2008 15:32, Roman Szczepanek
Drukuj Poleć znajomym