Wersja Archiwalna

2010 r.

Uwaga! W razie wystąpienia problemów z otwarcie załaczników w formacie .pdf, pliki te można otwierać w darmowych przeglądarkach FoxitReader oraz Adobe Reader 7.0 ).


Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2010 rok Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawiongo przez Miasto Rzeszów w projekcie budżetu na 2010 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu dołaczonej do projektu budżetu Miasta Rzeszowa na 2010 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 r.:

 CZĘŚĆ I 
 Uchwała bud żetowa na 2010 r.pobierz
 Tabela Nr 1 – Dochody Budżetu Miasta według działów klasyfikacji budżetowej i zródełpobierz
 Tabela Nr 1.1 – Dochody na finansowanie zadań gminnychpobierz
 Tabela Nr 1.2 – Dochody na finansowanie zadań powiatowychpobierz
 Tabela Nr 2 – Przychodypobierz
 Tabela Nr 3 – Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowapobierz
 Tabela Nr 3.1 – Wydatki na zadania gminnepobierz
 Tabela Nr 3.2 – Wydatki na zadania powiatowepobierz
 Tabela Nr 4 – Plan zadań remontowychpobierz
 Tabela Nr 5 – Wydatki majątkowepobierz
 Tabela Nr 6 – Wydatki majatkowe wieloletniepobierz
 Tabela Nr 7 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznychpobierz
 Tabela Nr 8 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiejpobierz
 Tabela Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejpobierz
 Tabela Nr 10 – Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejpobierz
 Tabela Nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejpobierz
 Tabela Nr 12 – Plan zadań z zakresu administracji rządowejpobierz
 Tabela Nr 13 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegopobierz
 Tabela Nr 14 – Rozchodypobierz
 Tabela Nr 15 – Budżet Miasta Rzeszowa na 2010 r. zbiorczopobierz
 Tabela Nr 16 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowychpobierz
 Tabela Nr 17 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.pobierz
 Tabela Nr 18 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r.pobierz
 Tabela Nr 19 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.pobierz
 Załącznik Nr 1 – Wydatki na pomoc finansowa dla innych jednostek samorzadu terytorialnegopobierz
 Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznychpobierz
 Załącznik Nr 3 – Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowychpobierz
 Załącznik Nr 4 – Dotacje podmiotowe dla instytucji kulturypobierz
 Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kulturypobierz
 Załącznik Nr 6 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznychpobierz
 Załącznik Nr 7 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznychpobierz
 CZĘŚĆ II 
 Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r.pobierz
 Dochody budżetu Miasta Rzeszowapobierz
 Przychodypobierz
 Diagramy dochodówpobierz
 Wydatki budżetowepobierz
 Wydatki na zadania własne Miastapobierz
 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawamipobierz
 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowejpobierz
 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegopobierz
 Wydatki jednostek oświatowych – Zestawienie Nr 1pobierz
 Wydatki pozostałych jednostek – Zestawienie Nr 2pobierz
 Diagramy wydatkówpobierz
 Rozchodypobierz
 Fundusze celowepobierz
 CZĘŚĆ III 
 Informacja o stanie długupobierz

 

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 r.pobierz
 Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2010 r.pobierz
 • dochody na finansowanie zadań gminnychpobierz
 • dochody na finansowanie zadań powiatowychpobierz
 Wykonanie przychodówpobierz
 Charakterystyka dochodówpobierz
 Charakterystyka przychodówpobierz
 Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)pobierz
 Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r.pobierz
 • wydatki na finansowanie zadań gminnychpobierz
 • wydatki na finansowanie zadań powiatowychpobierz

 

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2010 r.pobierz
 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 r.pobierz
 Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w I półroczu 2010 r.pobierz
 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowipobierz
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejpobierz
 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 r.pobierz
 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegopobierz
 Wykonanie rozchodówpobierz
 Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2010 r. – zbiorczopobierz
 Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowychpobierz
 Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczychpobierz
 Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowychpobierz
 Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnegopobierz
 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświatypobierz
 Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczychpobierz
 

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

pobierz
 Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kulturypobierz
 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznychpobierz
 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznychpobierz
 Charakterystyka wydatkówpobierz
 • Wydatki na realizację zadań własnychpobierz
 • Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawamipobierz
 • Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowejpobierz
 • Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnegopobierz
 Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowychpobierz
 Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostekpobierz
 Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)pobierz
 Charakterystyka rozchodówpobierz
 

Zadłużenie Miasta

pobierz

 

Opublikował(a): 06.09.2010 09:55, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 18.11.2009 15:16, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym