Wersja Archiwalna

Rzeszowski Dom Kultury

Siedziba

Adres: ul. Staromiejska 43 a 46, 35-101 Rzeszów
Telefon: 017 748 39 50
Fax: 017 748 39 52

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mariola Cieśla
Siedziba: ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów
Telefon: 017 860 33 03, 017 860 33 04, 0508 221 527
E-Mail: odk_staroniwa@op.pl
Kompetencje: zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz
Godziny pracy: pn., śr., czw. 8.30 - 16.30, wt., pt. 10.00 - 18.00

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr VI/28/90 z 23 październinika 1990 r. powołująca miejskie placówki upowszechniania kultury, Uchwała Nr XL/132/2005 w sprawie nadania statutu Osiedlowemu Domowi Kultury „Staroniwa”.

Statut

pobierz

Regulamin wewnętrzny

pobierz

Filie

1. ul. Krynicka 1, tel. 0 500 226 659

2. ul. Widokowa 1, tel. 0 508 221 803

3. ul. Dębicka 170, tel. 0 509 262 569

Bilans i budżet

Bilans: za 2002 r.
Budżet: na 2008 r., 2008 r.

Struktura organizacyjna

- dyrektor,
- główny księgowy,
- instruktorzy merytoryczni,
- obsługa (sprzątające; pracownicy gospodarczy; portierzy).

Zadania

Zakres zadań jednostki obejmuje:
- przygotowywanie programów, uroczystości, imprez z okazji świąt: państwowych, regionalnych, samorządowych, osiedlowych;
- współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie Osiedla "Staroniwa" oraz na osiedlach sąsiadujących;
- kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej, edukacyjnej (prowadzenie stałych zajęć w kółkach zainteresowań, zespołach amatorskich, grupach artystycznych, sportowych; włączanie dzieci i młodzieży do przygotowywania imprez okolicznościowych; uczestnictwo w imprezach; organizowanie kursów gry na instrumentach);
- prowadzenie innych stałych form pracy (spotkanie opłatkowe mieszkańców Staroniwy; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji; impreza osiedlowa "Dni Osiedla Staroniwy");
- stała współpraca z Radą Osiedla "Staroniwa" w zakresie kultury, oświaty, wszelkich spraw związanych z osiedlem.

Tryb działania i prowadzone sprawy

Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz Osiedla "Staroniwa", w oparciu o:

- statut ODK;
- potrzeby środowiska;
- propozycje Rady Osiedla "Staroniwy";
- propozycje Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta;
- Dziennik Ustaw Nr 110 z 22 września 1997 r., p. 721 (ustawa z dnia 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
- propozycje Rady Kultury Miasta Rzeszowa;
- propozycje instruktorów.

Finanse

Jednostka posiada 1 budynek przy ul. Staroniwskiej 46

Wysokość opłat i informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lista obecności pracowników, Lista wynagrodzeń pracowników, Dokumentacja rozliczeniowa z ZUS-em, Dokumenty finansowo-księgowe, Dzienniki zajęć poszczególnych zespołów

Data opracowania: 21.08.2003 r., 4.03.2008 r.

Opracowała: Bożena Kania-Pięta - dyrektor

Zatwierdziła: Bożena Kania-Pięta - dyrektor

Opublikował(a): 11.01.2010 09:59, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 11.01.2010 09:55, Mariola Cieśla - dyrektor
Drukuj Poleć znajomym