Wersja Archiwalna

Rzeszowski Dom Kultury

Siedziba:

Adres: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów
Telefon: 17 748 39 50
Fax: 17 748 39 52
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
http://www.rdk.rzeszow.pl/

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mariola Cieśla
Siedziba: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów

Telefon: 501 463 338
e-mail: mariola.ciesla@rdk.rzeszow.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

 

Kompetencje:

Rzeszowskim Domem Kultury kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor zobowiazany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Domu Kultury, przedstawiania Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.

Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Rzeszowskiego Domu Kultury oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności: racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Rzeszowskiego Domu Kultury, podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Rzeszowskiego Domu Kultury, zapewnienie warunków rozwoju artystycznego pracowników i właściwych warunków pracy, bhp., ppoż. oraz socjalno - bytowych.


Przedmiot działalności i kompetencje jednostki:

Statut  paragraf: 4, 5, 6, 7, 8.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

 

 

Statut lub forma prawna:

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa

Statut

 

Organizacja:

Regulamin Organizacyjny

 

Majątek:

Bilans 2013


W skład Rzeszowskiego Domu Kultury wchodzą: Osiedlowy Dom Kultury "Zalesie", Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno", Osiedlowy Dom Kultury "Słocina", Osiedlowy Dom Kultury "Załęże", Osiedlowy Dom Kultury "Wilkowyja", Osiedlowy Dom Kultury "Drabinianka", Osiedlowy Dom Kultury "Staroniwa", Osiedlowy Dom Kultury "Krynicka", Osiedlowy Dom Kultury "Przybyszówka", Osiedlowy Dom Kultury "Widokowa", Osiedlowy Dom Kultury "Zwięczyca", Osiedlowy Dom Kultury "Biała", Osiedlowy Dom Kultury "Budziwój", Osiedlowy Dom Kultury "Staromieście", Klub Country

Bilans za 2010 r.

Data opracowania: 11.01.2010 r., 8.10.2010 r., 8.07.2011 r., 27.12.2011 r.

Osoba publikujaca: Anna Kniaziewicz - specjalista

Osoba wytwarzająca: Mariola Cieśla - dyrektor

Opublikował(a): 29.08.2014 14:15, Anna Kniaziewicz
Wytworzył(a): 11.01.2010 09:55, Mariola Cieśla - dyrektor
Drukuj Poleć znajomym