Wersja Archiwalna

Rzeszowski Dom Kultury

Siedziba:

Adres: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów
Telefon: 17 748 39 50
Fax: 17 748 39 52
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
http://www.rdk.rzeszow.pl/

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mariola Cieśla
Siedziba: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów

Telefon: 501 463 338
e-mail: mariola.ciesla@rdk.rzeszow.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

 

Kompetencje:

Rzeszowskim Domem Kultury kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor zobowiazany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Domu Kultury, przedstawiania Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.

Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Rzeszowskiego Domu Kultury oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności: racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Rzeszowskiego Domu Kultury, podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Rzeszowskiego Domu Kultury, zapewnienie warunków rozwoju artystycznego pracowników i właściwych warunków pracy, bhp., ppoż. oraz socjalno - bytowych.


Przedmiot działalności i kompetencje jednostki:

Statut  paragraf: 4, 5, 6, 7, 8.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

 

 

Statut lub forma prawna:

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa

Statut

 

Organizacja:

Regulamin Organizacyjny

 

Majątek:

Bilans 2013

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP:

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli:

 

 

Data opracowania: 28.08.2014 r.

Opracował: Dyrektor - Mariola Cieśla

Zatwierdził: Dyrektor - Mariola Cieśla

Osoba publikująca: Anna Kniaziewicz

Osoba wytwarzająca: Dyrektor - Mariola Ciesla


W skład Rzeszowskiego Domu Kultury wchodzą

 

1. Rzeszowski Dom Kultury filia Biała

   

 

 

 

 

Opublikował(a): 29.08.2014 14:38, Anna Kniaziewicz
Wytworzył(a): 11.01.2010 09:55, Mariola Cieśla - dyrektor
Drukuj Poleć znajomym