Wersja Archiwalna

Rzeszowski Dom Kultury

Siedziba:

Adres: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów
Telefon: 17 748 39 50
Fax: 17 748 39 52
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
http://www.rdk.rzeszow.pl/

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mariola Cieśla
Siedziba: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów

Telefon: 501 463 338
e-mail: mariola.ciesla@rdk.rzeszow.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

przyjmowanie stron: wtorki w godz. 15:00 - 17:00

 

Kompetencje:

Rzeszowskim Domem Kultury kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor zobowiazany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Domu Kultury, przedstawiania Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.

Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Rzeszowskiego Domu Kultury oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności: racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Rzeszowskiego Domu Kultury, podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Rzeszowskiego Domu Kultury, zapewnienie warunków rozwoju artystycznego pracowników i właściwych warunków pracy, bhp., ppoż. oraz socjalno - bytowych.


Przedmiot działalności i kompetencje jednostki:

Statut  paragraf: 4, 5, 6, 7, 8.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor - Mariola Cieśla

przyjmowanie stron: wtorki w godz. 15:00 - 17:00

 

Kierownik - Urszula Szpila

przyjmowanie stron:

1. filia Staroniwa:pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Widokowa: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

3. filia Krynicka: pierwsza środa miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

4. filia Zwięczyca: pierwszy piątek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

Kierownik - Anna Małecka

przyjmowanie stron:

1. filia Pobitno: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17:30 - 18:30,

2. filia Wilkowyja: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:30 - 18:30,

3. filia Przybyszówka: pierwsza środa miesiąca w godz. 17:30 - 18:30,

4. filia Załęże: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:30 - 18:30,

Kierownik - Jacek Bacher

przyjmowanie stron:

1. filia Słocina: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Zalesie: trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.

3. filia Miłocin: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

Kierownik - Marzena Styga

przyjmowanie stron:

1. filia Budziwój: pierwszy piatek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Klub Country: termin zostanie ustalony po otwarciu placówki,

3. filia Biała: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

4. filia Drabinianka: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.

 

Statut lub forma prawna:

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa

Statut

 

Organizacja:

Regulamin Organizacyjny

 

Majątek:

Bilans 2013

Bilans 2012

Bilans 2011

Bilans 2010

 

 Plan przychodów i wydatków na rok 2015

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP:

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Elektroniczna skrzynka podawcza: 

ePUAP - /RDK/skrytka

 

Data opracowania: 28.08.2014 r.

Opracował: Dyrektor - Mariola Cieśla

Zatwierdził: Dyrektor - Mariola Cieśla

Osoba publikująca: Anna Kniaziewicz

Osoba wytwarzająca: Dyrektor - Mariola Ciesla


W skład Rzeszowskiego Domu Kultury wchodzą

 

1. Rzeszowski Dom Kultury filia Biała

   

 

 2. Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój

   

 

3. Rzeszowski Dom Kultury filia Klub Country

 

4. Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka

   

 

5. Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno

    

 

6. Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka

    

 

7. Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina

     

 

8. Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście

      

 

9. Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa

       

 

10. Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka

      

 

11. Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa

      

 

12. Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja

       

 

13. Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie

       

 

14. Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże

      

 

15. Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca

       

 

Opublikował(a): 06.08.2015 14:28, Anna Kniaziewicz
Wytworzył(a): 11.01.2010 09:55, Mariola Cieśla - dyrektor
Drukuj Poleć znajomym