Wersja Archiwalna

Rzeszowski Dom Kultury

Siedziba:

Adres: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów
Telefon: 17 748 39 50
Fax: 17 748 39 52
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
http://www.rdk.rzeszow.pl/

Dyrektor

Imię i nazwisko: Mariola Cieśla
Siedziba: ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów

Telefon: 501 463 338
e-mail: mariola.ciesla@rdk.rzeszow.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

przyjmowanie stron: wtorki w godz. 15:00 - 17:00

 

Kompetencje:

Rzeszowskim Domem Kultury kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor zobowiazany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Domu Kultury, przedstawiania Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.

Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Rzeszowskiego Domu Kultury oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności: racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Rzeszowskiego Domu Kultury, podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Rzeszowskiego Domu Kultury, zapewnienie warunków rozwoju artystycznego pracowników i właściwych warunków pracy, bhp., ppoż. oraz socjalno - bytowych.


Przedmiot działalności i kompetencje jednostki:

Statut  paragraf: 4, 5, 6, 7, 8.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor - Mariola Cieśla

przyjmowanie stron: wtorki w godz. 15:00 - 17:00

 

Kierownik - Filip Cieśla

przyjmowanie stron:

1. filia Staroniwa:pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Widokowa: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

3. filia Krynicka: pierwsza środa miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

4. filia Zwięczyca: pierwszy piątek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

 

Kierownik - Anna Małecka

przyjmowanie stron:

1. filia Pobitno: pierwszy środa miesiąca w godz.17:00 - 18:00,

2. filia Wilkowyja: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

3. filia Załęże: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

 

Kierownik - Dorota Bacher

przyjmowanie stron:

1. filia Słocina: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Zalesie: trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.

 

Kierownik - Urszula Sokołowska-Makar

przyjmowanie stron:

1. filia Budziwój: ostatni piatek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00,

2. filia Country: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00,

3. filia Biała: ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00,

4. filia Drabinianka: pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00.

 

Kierownik: Katarzyna Madera

1. filia Przybyszówka: drugi czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

2. filia Miłocin: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00,

 

Statut lub forma prawna:

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa

Statut

 

Organizacja:

Regulamin Organizacyjny

 

Majątek:

Bilans 2016

Bilans 2015

Bilans 2014

Bilans 2013

Bilans 2012

Bilans 2011

Bilans 2010

 

Plan przychodów i wydatków na rok 2016

Plan przychodów i wydatków na rok 2015

 

Dokumentacja Przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających:

Rok 2016

Rok 2017

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP:

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie zasad udostepniania informacji publicznej oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Elektroniczna skrzynka podawcza: 

ePUAP - /RDK/skrytka

 

Data opracowania: 28.08.2014 r.

Opracował: Dyrektor - Mariola Cieśla

Zatwierdził: Dyrektor - Mariola Cieśla

Osoba publikująca: Anna Kniaziewicz

Osoba wytwarzająca: Dyrektor - Mariola Ciesla


W skład Rzeszowskiego Domu Kultury wchodzą

 

1. Rzeszowski Dom Kultury filia Biała

     

 

 2. Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój

    

 

3. Rzeszowski Dom Kultury filia Country

 

 

4. Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka

    

 

5. Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin

    

 

6. Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno

     

 

7. Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka

     

 

8. Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina

      

 

9. Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście

       

 

10. Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa

        

 

11. Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka

       

 

12. Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa

       

 

13. Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja

        

 

14. Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie

        

 

15. Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże

       

 

16. Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca

       

 

Opublikował(a): 10.11.2017 16:30, Anna Kniaziewicz
Wytworzył(a): 11.01.2010 09:55, Mariola Cieśla - dyrektor
Drukuj Poleć znajomym