Wersja Archiwalna

Teatr Maska

Siedziba

Adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 862 68 08, 862 57 17
Fax: 017 862 24 07
Strona WWW: http://www.teatrmaska.pl
E-Mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Jacek Malinowski - p. o. dyrektora naczelnego, Jacek Malinowski - dyrektor artystyczny
Siedziba: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 862 57 17
E-Mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Kompetencje: Dyrektor Naczelny
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XXXI/236/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi "Maska" w Rzeszowie.

Regulamin organizacyjny, statut, struktura organizacyjnaBudżet:
budżet na 2003r. budżet na 2004r. budżet na 2007r.   budżet na 2008r.

budżet na 2009r. budżet na 2010r. budżet na 2011r.

 

Rachunek Zysków i Strat:

RZiS na 2003r. RZiS na 2007r. RZiS na 2008r.

RZiS na 2009r. RZiS na 2010r. RZiS na 2011r.

 

Bilans:

bilans na 2002r. bilans na 2003r. bilans na 2006r. bilans na 2007r. str.1

bilans na 2007r. str.2 bilans na 2008r. bilans na 2009r. bilans na 2010r.

bilans na 2011r.

 

Plan finansowy:

plan finansowy na 2008r. plan finansowy na 2010r. plan finansowy na 2011r.

Zadania i tryb działania

Zadania:
1) tworzenie dóbr kultury poprzez produkcję widowisk teatralnych,
2) poszukiwanie nowych form twórczości teatralnej przy użyciu rozmaitych form sztuki teatralnej i estradowej,
3) gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury,
4) edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

Tryb działania i załatwiania spraw określa Statut i Regulamin Organizacyjny Teatru „Maska” w Rzeszowie.

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
Sprawozdanie z działalności za 2006 r.
Sprawozdanie z działalności za 2007 r.
Sprawozdanie z działalności za 2008 r.
Sprawozdanie z działalności za 2010 r.

Majątek

Budynki - budynki przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie,
Grunty - działki znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Teatru: nr 747, 746, 749/2, 748,

Pojazdy:
1. Autobus Autosan H – 10
2. Autobus Jelcz PR 110
3. Citroën C – 15
4. Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI

Sprzęt teleinformatyczny:
1. Centrala telefoniczna
2. System sygnalizacji pożaru
3. System antywłamaniowy
4. 9 zestawów komputerowych

Wysokość opłat

Wysokość opłat ustala Dyrektor Naczelny w formie zarządzenia wewnętrznego.
Cena biletu:

- spektakl "Mała księżniczka" - 16 zł, dla grup - 14 zł,

- pozostałe spektakle - 14 zł, dla grup - 12 zł.

Cena za lekcję teatralną: 2,- PLN.

Wynagradzanie

Podstawę wynagradzania pracowników w Teatrze "Maska" w Rzeszowie stanowi:
- Zakładowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Teatru "Maska" w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2005 r. wraz z załącznikami:
- Nr 1 Tabelą zaszeregowania stanowisk pracy,
- Nr 2 Tabelą stawek płac zasadniczych i dodatków funkcyjnych,
- Nr 3 Zasadami przyznawania dodatku za pracę wykonywane w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych,
- Nr 4 Zasadami przyznawania dodatku za znajomość języków obcych,
- Nr 5 Regulaminem premiowania i nagradzania pracowników zatrudnionych w Teatrze "Maska".

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Teatrze "Maska" prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:
1. archiwum tekstów teatralnych
2. archiwum artystyczne
3. archiwum administracyjne i księgowe

Data opracowania: 25.06.2003 r., 29.07.2004 r., 3.08.2004 r., 22.03.2005 r., 21.07.2005 r., 20.02.2008 r., 28.05.2009 r., 15.10.2009 r., 7.01.2010 r., 26.01.2011 r., 15.09.2011 r., 5.12.2011 r.

Opracowała: Joanna Glazar - koordynator pracy artystycznej

Zatwierdził: Antoni Borek - Dyrektor Naczelny

Opublikował(a): 03.06.2015 11:15, Agat Pałka
Wytworzył(a): 07.10.2008 12:28, Wojciech Lubas
Drukuj Poleć znajomym